Bijgewerkt: 29 juni 2022

GroenLinks-Amstelveen wil Schiphol op de nachtslot

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
06-07-2020

GroenLinks-Amstelveen heeft meermaals aangedrongen om in opstand te komen tegen de nieuwe luchtvaartnota. De gemeenteraad besloot op woensdag 1 juli 2020 dat Amstelveen geen eigen zienswijze bij de luchtvaartnota indient. Tot 9 juli is het voor iedereen mogelijk om een zogenaamde zienswijze bij de luchtvaartnota in te dienen. Een zienswijze is de formele mogelijkheid die de overheid aan inwoners en instanties geeft om te laten weten wat ze van nieuwe plannen vinden. GroenLinks-Amstelveen komt nu zelf met een zienswijze, waarin onder meer wordt gevraagd om Schiphol in de nacht te sluiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lennart de Looze raadslid van GroenLinks-Amstelveen


In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces kwam Lennart de Looze raadslid van GroenLinks met de motie ‘Sluit Schiphol in de nacht’, samen ingediend met BBA en SP. De motie stelde voor dat Amstelveen met een eigen zienswijze komt, waarin in ieder geval een eind aan de nachtvluchten wordt bepleit. Vrijwel alle partijen in de raad lieten eerder weten zich zorgen te maken over de verstoring van de nachtrust. Maar de motie werd verworpen door de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en ook door CDA, AVA en SBA. Deze partijen steunden wethouder Raat, die eerder in de media heel kritisch was op de luchtvaartnota. Maar nu wilde hij niet verder gaan dan meedoen met de zienswijze die door de regiogemeenten en de provincie is ingediend. Veel andere gemeenten rondom Schiphol dienen wél een eigen zienswijze in. 

GroenLinks raadslid de Looze: 'Als buurgemeente van Schiphol draag je de lusten en de lasten. Maar nu is de balans weg. Amstelveen moet specifiek pleiten voor een nachtsluiting van Schiphol. Voor ons wegen de belangen van nachtvluchten niet meer op tegen de mate waarin de nachtrust van Amstelveners wordt verstoord.' GroenLinks-Amstelveen kondigt nu aan zelf een zienswijze in te dienen ‘namens alle Amstelveners die wel een gezonde nachtrust willen.'

De motie: de Raad, constaterende dat

1. het college, zowel in het antwoord op de schriftelijke vraag van Groenlinks van 25 mei en in de collegebrief van 4 juni, aangeeft zelf een zienswijze te zullen gaan opstellen en indienen op de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050;

2. het college aangeeft deze zienswijze te baseren op het Position Paper Schiphol;

3. de Bestuurlijke Regie Schiphol, waar Amstelveen onderdeel van uitmaakt, op 23 juni een zienswijze heeft ingediend;

4. de zienswijze van de BRS op een aantal punten verschilt van het Position Paper Schiphol dat in Amstelveen is vastgesteld;

5. andere gemeenten ervoor kiezen om, naast de zienswijze van de BRS, ook een eigen aanvullende zienswijze in te dienen.

van mening dat

1. het op dit voor Amstelveners belangrijke dossier het van belang is om de kleine invloed die wij hebben uit te oefenen wanneer dat formeel mogelijk is.

van oordeel dat

1. de omwonenden van Schiphol de afgelopen maanden hebben ervaren dat het wegvallen van nachtvluchten bijdraagt aan een gezonde nachtrust;

2. het economisch belang van nachtvluchten niet meer opweegt tegen de mate waarin nachtvluchten de nachtrust van veel Amstelveners verstoren;

3. de zienswijze van de BRS niet expliciet pleit voor een nachtsluiting van Schiphol;

4. de gemeente Amstelveen de roep om het verbieden van nachtvluchten moet opnemen in een eigen aanvullende zienswijze.

Verzoekt het college

1. alsnog een eigen zienswijze van de gemeente Amstelveen op de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 in te dienen voor de deadline van 9 juli;

2. hierbij in ieder geval de wens mee te nemen om met een nachtsluiting van Schiphol de nachtrust van Amstelveen en alle omwonenden te behouden en gaat over tot de orde van de dag.Ondertekening en naam: Lennart de Looze GroenLinks, Jacqueline Solleveld-Olthof bbA, Patrick Adriaans SPAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.