Bijgewerkt: 1 december 2022

GroenLinks-Amstelveen wil 'Villa Randwijck' ondersteunen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
18-11-2013

De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks vindt, dat de gemeente het bedreigde buurtinitiatief 'Villa Randwijck' moet ondersteunen. De partij vindt, dat dergelijke initiatieven van onderop omarmd moeten worden, en niet moeten verzanden in procedures. Zij heeft schriftelijke vragen gesteld over het probleem van de huisvesting voor Villa Randwijck.

Sinds het verdwijnen van wijkcentrum De Laagte is er in de wijk Randwijck geen wijkcentrum meer. De bewoners willen hier zelf iets aan doen en verenigd in Stichting Villa Randwijck hebben zij de gemeente gevraagd om een buurt-ontmoetingscentrum op te mogen zetten in het voormalig schoolgebouw van de Michiel de Ruyter. Het College van B en W heeft de stichting onlangs laten weten, dat dit gebouw niet aan hen ter beschikking wordt gesteld, omdat het nodig is voor onderwijs.

laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wijkcentrum van Randwijck 'De Laagte' in 2009


GroenLinks-kandidaat Stieneke Kruijer: “We snappen, dat het soms onmogelijk is om volledig aan de wensen van bewoners toe te geven. Maar Villa Randwijck zit al lang met de gemeente om tafel en er zijn verwachtingen gewekt over de huisvesting. Door de huidige opstelling van de gemeente zijn ze zo teleurgesteld, dat ze hun initiatief misschien stopzetten. Dat moet niet gebeuren met een buurtinitiatief, dat met zoveel passie begon.”

In een tijd, waar steeds meer van het initiatief van bewoners zelf verwacht wordt op het gebied van sociale samenhang in een wijk, vindt GroenLinks in Amstelveen het belangrijk, dat de gemeente bewoners moet ondersteunen om enthousiasme om te zetten in actie.

“Iedereen wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren, als mensen dan met ideeën komen, moet het uitgangspunt van de gemeente zijn om samen te zoeken naar oplossingen. Bij een kink in de kabel kan de gemeente niet zomaar nee verkopen, maar moet ze juist gaan zoeken naar andere manieren om te helpen. De ‘participatiesamenleving’ vraagt niet alleen iets van inwoners, maar juist ook om een cultuuromslag bij ons als gemeente,” aldus de GroenLinkser.

GroenLinks heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W over de kwestie rondom de huisvesting. Ze wil weten, hoe het is gelopen, waarom toezeggingen niet nagekomen (kunnen) worden, hoe er nu nog naar een oplossing gezocht wordt, en wat het college in de toekomst kan doen om meer gezamenlijk met dergelijke initiatieven op te trekken.

Kruijer: “Zowel het College als Villa Randwijck doen hun best voor de wijk, laten we dan ook écht als gemeente samen optrekken met bewoners, in plaats van dat we tegenover elkaar komen te staan.” Lees ook het archiefstuk: Actie 'De Laagte': 465 handtekeningen uit 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.