Bijgewerkt: 5 december 2022

GroenLinks-Amstelveen wil basisbanen en basisinkomen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-12-2020

De coronacrisis heeft veel veranderd op het gebied van werkgelegenheid. Vorig jaar lagen de banen voor het opscheppen, op dit moment worden veel mensen ontslagen en het eind is waarschijnlijk nog niet in zicht. Volgens GroenLinks-Amstelveen is nu de tijd om alternatieve oplossingen te omarmen. In andere gemeenten worden al langer experimenten rond werk in de praktijk gebracht. Amstelveen moet durf tonen en alternatieve oplossingen inzetten.

Foto Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2018)

Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen: 'Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het in deze tijd haast onmogelijk om een betaalde baan te vinden. Die mensen ontvangen een uitkering en krijgen doorgaans tijdelijke re-integratietrajecten aangeboden. Laten we banen creëren met werk dat anders niet gebeurt en in plaats van een uitkering een salaris betalen. Je geeft mensen daarmee zekerheid en eigenwaarde.’ In een aantal plaatsen in Nederland bestaan al basisbanen. Veel gemeenten zijn nog huiverig voor de kosten, maar onderzoek wijst uit dat de opbrengsten, onder andere minder zorgkosten van de deelnemers, groot zijn.' Een ander experiment, waar GroenLinks in de afgelopen commissievergadering voor heeft gepleit is een proef met een soort basisinkomen, de zogenaamde regelarme bijstand. Dat wil zeggen dat mensen een uitkering krijgen maar minder strenge regels opgelegd krijgen.

Kruijer: 'Door de coronacrisis heeft een aantal mensen die nu bij de gemeente voor financiële hulp aankloppen, baat bij een alternatieve aanpak. Meer vrijheid, geen strikte sollicitatieplicht en mogelijkheid om (kleine) bedragen bij te verdienen, zonder dat je meteen wordt gekort. In de gemeenten waar dit al toegepast wordt, blijkt dat op deze manier de kans op het vinden van werk wordt vergroot.' Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Over je eigen grenzen kijken en durf tonen. Dat is wat GroenLinks aan het college vraagt. De fractie wil in de raadsvergadering van 16 december 2020 over dit onderwerp moties indienen en hoopt natuurlijk op steun van andere partijen en van het college.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.