Bijgewerkt: 5 december 2022

GroenLinks-Amstelveen wil betaalbare woningen aan de Maalderij

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
01-04-2019

GroenLinks-Amstelveen heeft op 27 maart 2019 in de gemeenteraad tegen de Startnotitie Maalderij 4-8 gestemd. In de notitie werd voorgesteld om het terrein op deze locatie geschikt te maken voor 50 eengezinswoningen, waarvan 45 woningen met een koopsom van méér dan € 363.000,- en 5 woningen net onder de € 363.000. Volgens het college is dit het enige financieel haalbare plan voor woningbouw op deze locatie.

Foto Amstelveen
(Foto Katja Mali - 2018)

Cheimaa Aouni raadslid van GroenLinks-Amstelveen


De fractie van GroenLinks-Amstelveen is wederom zeer teleurgesteld over de plannen die zijn uitgewerkt in de startnotitie. De grootste oppositiepartij is vooral negatief over het feit dat ondanks de extra inspanningen van de wethouder, weer geen betaalbare woningen worden gerealiseerd. Sinds de start van de nieuwe coalitie, gevormd door VVD, D66 en PvdA, is dit het zesde voorstel over woningbouw in Amstelveen. In geen enkel voorstel is er sprake van sociale woningbouw en maar in 14% van de gevallen worden er woningen van 40 tot 60 m² gebouwd in het lage middeldure huursegment (711-900 euro).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het braakliggend terrein op de hoek van de Handweg-Noorddammerlaan op 12 januari 2018, de locatie van de ongeveer 50 - 60 stadsvilla's en herenhuizen van het bouwproject Maalderij


GroenLinks raadslid Cheimaa Aouni: 'De schaarse ontwikkelgronden in Amstelveen moeten ingezet worden voor het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jongeren en alle mensen met een modaal inkomen. Er zijn wat mij betreft al voldoende onbetaalbare woningen in Amstelveen.' GroenLinks pleit daarom tijdens de raadsvergadering voor de bouw van meer sociale huurwoningen en woningen in het lage middeldure huursegment. Naast GroenLinks hebben ook de SP, ChristenUnie en AVA tegen de plannen aan de Maalderij gestemd. De fractie heeft het voornemen om in samenwerking met deze partijen, de ruimte te zoeken om in de toekomst duurzame woningbouwinitiatieven in te zetten voor het realiseren van sociale huurwoningen en woningen in het lage middeldure huursegment.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.