Bijgewerkt: 1 december 2022

GroenLinks-Amstelveen wil concrete maatregelen voor pgb-houders

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-08-2015

Staatssecretaris Van Rijn heeft de gemeente Amstelveen opgedragen de herindicaties voor mensen met een Persoonsgebonden budget te versnellen. Het college van B en W heeft aangegeven die planning niet na te kunnen komen. GroenLinks is het daarmee eens, maar dat betekent wel, dat er concrete maatregelen moeten komen om pgb-houders niet weer de dupe te laten worden.

De afgelopen tijd is de ophef rondom de problemen met de uitvoering van persoonsgebonden budgetten (pgb) weer opgelaaid. De Nationale Ombudsman was snoeihard, toen hij zei, dat de overheid aan alle kanten faalde en er is ook in Amstelveen verzet gekomen tegen de overhaaste herindicaties die staatssecretaris Van Rijn wil doorvoeren: in plaats van voor 1 december, moeten nu ineens voor 1 oktober alle pgb’ers opnieuw beoordeeld worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Stieneke Kruijer, raadslid van GL-Amstelveen


GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer: “Den Haag kiepert weer veel te snel verantwoordelijkheden over de schutting bij ons als gemeente, terwijl het voor de zorgvuldigheid nodig is, dat we meer tijd nemen. Als we niet oppassen worden de pgb-houders uiteindelijk weer de dupe.” Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ook aangegeven de planning van Van Rijn niet na te kunnen komen, de vraag is nu echter wat dit concreet voor pgb-houders betekent.

“De pgb’ers hebben al zo veel ellende achter de rug, dat moet echt klaar zijn. Wethouder Brandes geeft aan zich voor pgb’ers in te willen spannen, en terecht. Hij blijft echter vaag over, hoe hij dat dan wil doen. Dat is nu juist cruciaal. De gemeente Oosterhout lijkt bijvoorbeeld te overwegen de bestaande pgb-indicatie nog een half jaar door te laten lopen. Dat zou volgens GroenLinks kunnen helpen,” aldus Kruijer. Naast herindicatie van de huidige mensen met een pgb, komen er ook nieuwe gevallen bij. De vraag blijft bestaan, of de SVB dat aankan en of de gemeente daar oplossingen voor kan bieden. Over dit alles heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan het college gesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.