Bijgewerkt: 4 december 2021

GroenLinks-Amstelveen wil de luchtkwaliteit in de stad laten onderzoeken

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
20-07-2018

GroenLinks wil dat er in Amstelveen onderzoek wordt gedaan naar de luchtkwaliteit. De partij diende in de laatste raadsvergadering samen met CDA, AVA, BBA en SP een motie in om de luchtkwaliteit te gaan meten. Het voorstel kreeg de steun van de hele oppositie, maar werd net verworpen, door de tegenstem van VVD, D66 en PvdA.

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks-Amstelveen - 2018)

Lennart de Looze raadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks-Amstelveen diende in de raadsvergadering van woensdag 18 juli 2018 de motie Luchtkwaliteitsmeting in. Met als doel om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meetnet aan te leggen van meetpunten die de luchtkwaliteit meten in alle Amstelveens wijken. GroenLinks-raadslid Lennart de Looze over het belang hiervan: 'Amstelveen ligt in een stedelijke omgeving, de snelweg A9 loopt midden door onze stad en er vliegen dagelijks veel vliegtuigen vlak over ons hoofd; dit alles is een zware belasting voor de luchtkwaliteit.' Het Longfonds waarschuwt regelmatig dat mensen ziek worden van ongezonde lucht. In december 2017 stuurde een collectief van longartsen nog een brandbrief aan de Tweede Kamer om alarm te slaan over het effect van vieze lucht op onze gezondheid. Het aanleggen van een meetnet is volgens Lennart de Looze een eerste stap in de verbetering van de luchtkwaliteit in Amstelveen: 'Meten is weten; met de informatie dat een meetnet oplevert kunnen we veel effectiever en op lokaal niveau maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.'

Het college van B en W ontraadde de motie, omdat het allemaal te duur zou zijn. En de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA stemden dan ook zonder veel verdere argumentatie tegen. GroenLinks en de hele oppositie wilden nu juist dat dit onderzocht zou worden, zodat de raad een keuze kan maken uit verschillende alternatieven om de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren. Lennart de Looze: 'Alle partijen zeggen de luchtkwaliteit te willen verbeteren. Deze motie vraagt om op tafel te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor aanleg van een meetnet, met een financieel plaatje. Bij voorbaat zeggen dat het aanleggen van een meetnet te duur is, is niet aan het college. De raad kan zelf prima bepalen of de aanleg het daadwerkelijk waard is.' GroenLinks-Amstelveen zegt zich in te blijven zetten voor gezonde lucht en wacht af met welke maatregelen het college komt om de luchtkwaliteit te verbeteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.