Bijgewerkt: 22 maart 2023

GroenLinks-Amstelveen wil de sociale huursector verbeteren

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
23-06-2015

GroenLinks-Amstelveen vindt, dat de Woonagenda van het college te weinig concrete maatregelen bevat om de situatie in de sociale huursector te verbeteren. Het college noemt de sociale woonsector een bodemloze put, maar wil geen nieuwe sociale huurwoningen laten bouwen en komt niet met aanvullende maatregelen om de doorstroming te bevorderen. GroenLinks heeft dit thema daarom geagendeerd binnen de raad om met andere partijen te zoeken naar maatregelen die helpen.

GroenLinks wil, dat er voor elk inkomen goede en betaalbare woningen zijn. Sociale huurwoningen zorgen er voor, dat ook mensen met een laag inkomen in een goede woning kunnen wonen. Maar de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amstelveen zijn nu enorm lang, het kan wel tot 21 jaar duren, voor je een woning krijgt. Wethouder Raat schrijft in de Woonagenda 2015 – 2018, dat hij de sociale huursector een bodemloze put vindt en raadt de mensen aan om een woning te kopen, terwijl in diezelfde Woonagenda staat, dat dat voor grote groepen niet haalbaar is. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: ‘Nieuwbouw van betaalbare huurwoningen in de vrije sector en ook in de sociale sector kunnen helpen om de woningmarkt in beweging te krijgen, maar het college weigert nieuwbouw in de sociale huursector.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Martin Kortekaas, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Mensen die meer gaan verdienen, blijven soms in hun sociale huurwoning wonen, omdat er geen alternatieven zijn: er zijn in de regio nauwelijks betaalbare vrije sectorhuurwoningen en een hypotheek voor een koopwoning in Amstelveen is voor veel mensen niet haalbaar. Het college komt in de Woonagenda niet met concrete maatregelen om de doorstroming te bevorderen, maar wacht af, of huurverhogingen de huurders zullen prikkelen om uit hun sociale huurwoning te verhuizen.

‘Om de doorstroming in Amstelveen echt te verbeteren is maatwerk nodig, zoals het middelen van huren als ouderen doorstromen van een grote gezinswoning naar een kleinere maar duurdere seniorenwoning’, zegt Kortekaas. Ook het verruimen en faciliteren van de mogelijkheden om van woning te ruilen kunnen volgens hem helpen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken.

Het college schrijft in de Woonagenda: ‘De onderkant van de woningmarkt zit op slot en de sleutel is zoek.’ Martin Kortekaas hierover: ‘GroenLinks heeft daarom vorige week in de raadscommissie RWN het onderwerp op de agenda gezet om samen met de andere partijen te kijken hoe ze de wethouder aan een nieuwe sleutel kunnen helpen.’ Dit initiatief heeft er toe geleid, dat veel partijen in de raad hebben uitgesproken, dat ze willen bijdragen aan een meer concrete invulling van de Woonagenda 2015-2018 (pdf 6 pagina’s) van de gemeente.

Sociale voorraad

Amstelveen kent een sociale voorraad die ruim voldoende is voor de doelgroep. Er zijn(peildatum 1 januari 2014) 10.300 sociale huurwoningen bij corporaties (grotendeels Eigen Haard). Daarnaast vallen ca. 3000 woningen van particuliere huiseigenaren onder de liberalisatiegrens (max. € 710,68 per maand). Totaal dus 13.300 “goedkope” huurwoningen. Dat is 32 % van het totaal aantal woningen in Amstelveen. Ongeveer 30% van de corporatiewoningen in Amstelveen wordt bewoond door huishoudens met een inkomen boven de € 34.911. Voor hen zijn deze woningen niet bedoeld, want zij hebben geen woonsubsidie nodig.

Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de grens van € 34.911 zou een aantal sociale huurwoningen bij corporaties en particuliere verhuurders van ca. 9300 voldoende moeten zijn. Aangezien op elke sociale huurwoning gemeenschapsgeld wordt toegelegd (ca. 100.000, waarvan 50 van de corporatie en 50 van de gemeente door lage grondopbrengst) zonder de garantie, dat deze investering ten goede komt aan de mensen voor wie deze bestemd is zien wij nieuwbouw van sociale huurwoningen als een bodemloze put en daarmee als een slechte besteding van gemeenschapsgeld. Wij zullen daar dan ook geen initiatieven meer voor nemen. (Bron Woonagenda 2015-2018)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.