Bijgewerkt: 5 december 2022

GroenLinks-Amstelveen wil de statushouders beter begeleiden

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
20-02-2018

GroenLinks-Amstelveen wil, dat de gemeente in de komende raadsperiode veel meer de regie neemt op de inburgering van nieuwkomers (statushouders). Alle partijen zijn het eens, dat maatwerk moet worden geleverd voor de inburgeraars. Toch hebben veel nieuwkomers moeite om werk, inburgeren en het leren van de Nederlandse taal te combineren. Stieneke Kruijer, raadslid voor GroenLinks-Amstelveen, in gesprek met Frans Huissen, kandidaat wethouder. Samen zoeken zij naar praktische mogelijkheden die de nieuwkomers daadwerkelijk helpen.

Stieneke: 'De gemeente moet meer de regie nemen om haalbare combinaties van taalles, inburgering en werk aan te bieden. Juist in Amstelveen zijn er kansen om de nieuwkomers te helpen en ze in Amstelveen een nieuwe toekomst te bieden.' Frans Huissen: 'Zo’n anderhalf jaar geleden werd Amstelveen geconfronteerd met de komst van ruim 400 vluchtelingen in de Noodopvang aan de Laan van Kronenburg. Vanuit mijn werk bij de vrijwilligerscentrale was ik daar nauw bij betrokken. Er meldden zich toen meer mensen om iets te kunnen doen dan, dat er vluchtelingen waren. Bij de opening van de noodopvang stonden meer dan duizend geïnteresseerde Amstelveners in de rij om de locatie te kunnen zien! Laten we bij die hartverwarmende energie aansluiten.'

Stieneke hoort ook geluiden vanuit die kant: 'Behalve signalen van nieuwkomers zelf krijg ik ook regelmatig verontruste mailtjes van gemotiveerde vrijwillige taalcoaches die zich zorgen maken als blijkt, dat nieuwkomers die ze ondersteunen, geen tijd meer voor de taallessen hebben, omdat de gemeente Amstelveen werkverplichtingen oplegt.' Frans sluit daarop aan: 'Ik geloof, dat we de hulp van al die Amstelveners heel goed kunnen gebruiken. Stevige netwerken die zich om de nieuwkomer bekommeren. En als deze mensen dan iets aangeven dan moeten we dáár heel goed naar luisteren.'

Foto Amstelveen
(Foto GroenLinks-Amstelveen - 2018)

Stieneke Kruijer en Frans Huissen van GroenLinks-Amstelveen


Stieneke knikt instemmend: 'Het is belangrijk, dat nieuwkomers, gesteund door vrijwilligers en maatjes, ondergedompeld worden in de Nederlandse maatschappij. Dat zij voldoende tijd krijgen om te begrijpen hoe Nederland in elkaar steekt is van het allergrootste belang. Wat enorm helpt als de nieuwkomer leert hoe netwerken in deze samenleving werken. Want aan het werk komen is één oplossing, maar pas als dat werk aansluit op het niveau van de nieuwkomer dan is er een toekomst.'

Frans: 'Mijn aanpak zou zijn, betrek mensen uit allerlei beroepsgroepen bij de inburgering. Organiseer de ontmoeting! In de gesprekken die wij nu voeren met mensen in de wijken komt dat ook naar voren. Als er een reden is waarom mensen met elkaar in gesprek gaan, dan gebeurt dat ook. Dat is wat een betrokken wethouder doet, het kader creëren. Dan zal je zien, dat de inwoners van Amstelveen in actie komen op hun manier!'

De SP-Amstelveen heeft in juni 2017 enkele vragen gesteld met betrekking tot de inburgering van statushouders: 'Als SP vinden wij het belangrijk, dat deze vluchtelingen goed inburgeren en de Nederlandse taal goed te leren. Het biedt ze meer kansen op de arbeidsmarkt. Mensen die gemotiveerd zijn om in te burgeren krijgen volgens henzelf hiervoor onvoldoende de ruimte. Statushouders die amper een week in Amstelveen zijn gehuisvest worden regelrecht doorgestuurd naar Matchez die ze moet bemiddelen naar fulltime werk, ondanks het feit dat er nog niet is voldaan aan de inburgeringsplicht' -aldus de SP.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.