Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks-Amstelveen wil een wethouder Dierenwelzijn

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-02-2018

De laatste jaren staat het welzijn van de dieren in steeds grotere belangstelling van de landelijke en lokale politiek. Ook GroenLinks-Amstelveen maakt zich hier sterk voor. Op dit moment zijn er meerdere gemeentes, die dierenwelzijn een specifiek en integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid hebben gemaakt. Raadslid Stieneke Kruijer: 'Wij willen in de komende raadsperiode in Amstelveen een proactief gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opstellen, dat verder gaat dan het uitvoeren van de wettelijke taken. Het benoemen van een wethouder Dierenwelzijn die dit specifieke beleidsveld krijgt toegewezen, staat hoog op ons verlanglijstje.' Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven voor dieren. Met dierenwelzijn wordt in brede zin het welbevinden van dieren bedoeld. Maar dierenwelzijn heeft ook een sociale context. Zo gebeurt dierenmishandeling vaak in een omgeving waar meerdere vormen van geweld plaatsvinden.

Foto Amstelveen
(Foto GroenLinks-Amstelveen - 2018)

Cheimaa Aouni kandidaatsraadslid en raadslid Stieneke-Kruijer van GroenLinks-Amstelveen


Cheimaa Aouni kandidaatsraadslid voor GroenLinks-Amstelveen: 'Het is belangrijk, dat ook de gemeente Amstelveen goed beleid ontwikkelt op het gebied van dierenwelzijn. Zo moet er gestuurd worden op een integrale aanpak voor dierenwelzijn met alle partners, maar ook armoedebeleid en eenzaamheidsbeleid in combinatie tot zorg voor dieren hoort tot de taak van de gemeente. De gemeente Amstelveen moet een voortrekkersrol pakken in het veranderende maatschappelijke debat over dierenwelzijn. Mijn ambitie als nieuw raadslid is om integraal dierenwelzijnsbeleid in Amstelveen te initiëren.' Er zijn in Amstelveen verschillende organisaties en instellingen die zich bezighouden met dierenwelzijn. GroenLinks wil een geïntegreerd dierenwelzijnsbeleid opstellen in samenspraak met deze organisaties en betrokken Amstelveners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.