Bijgewerkt: 2 december 2023

GroenLinks-Amstelveen wil geen gated community in het KPMG-gebouw

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
11-01-2016

GroenLinks in Amstelveen is geschrokken van de berichtgeving, dat het oude KPMG-gebouw omgebouwd gaat worden tot 'gated community' voor de rijken. Het ombouwen van kantoorpanden naar woningen is goed, maar dan moet het volgens de partij wel bijdragen aan een oplossing van het woonprobleem in Amstelveen. Zo is het voor starters op de woningmarkt en mensen met een klein inkomen nog steeds heel moeilijk een woning te vinden.

Het Parool meldde op 11 januari 2016, dat de voorgenomen ombouw van het oude KPMG-gebouw in Amstelveen naar woningen gaat bestaan uit een zogenaamde ‘gated community’: een afgeschermde woonvorm met zo’n 400 dure huurwoningen. GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen is hier van geschrokken. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Wij juichen het ombouwen van lege kantoren naar woningen erg toe, maar dan moet het wel ten dienste staan van het oplossen van de problemen op de Amstelveense woningmarkt. Het is nog steeds ontzettend moeilijk voor studenten en starters om hier een woning te vinden, laat staan voor mensen met weinig geld. Een afgesloten gemeenschap voor de allerrijksten is echt niet, wat we nu nodig hebben. Dat is aan alle kanten een verkeerd signaal.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Martin Kortekaas, gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen


De gemeenteraad moet nog instemmen met een bestemmingsplanwijziging. Voor GroenLinks-Amstelveen hangt de steun af van de vraag, of de plannen echt iets gaan oplossen voor Amstelveen, maar daar lijkt het nu niet op. Kortekaas: “Het college van B en W moet niet alleen de ‘geslaagde’ mensen met een dikke portemonnee bedienen, maar daar begint het wel op te lijken. Toen het vorig jaar ging over het bijbouwen van goedkope huurwoningen werd dat een bodemloze put genoemd. Mensen moeten volgens het college vooral een woning kopen, terwijl dat voor veel mensen niet te doen is. En nu dit? Dat zijn volgens ons echt verkeerde uitgangspunten”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het verlaten kantorencomplex van KPMG aan de Burgemeester Rijnderslaan. In het gebouw staat 47.000 m² kantooroppervlakte te huur. De foto is in 2011 gemaakt


Het officiële beleid van het college van B en W is inzetten op doorstroming, zodat mensen van goedkopere huurwoningen doorstromen naar duurdere huur en koop. Volgens GroenLinks is het dan essentieel, dat er middeldure huurwoningen bijgebouwd worden, zodat mensen die overgang kunnen maken. “We moeten op zijn minst kijken naar een aanpassing, waarin je de geplande huurwoningen in het KPMG-gebouw goedkoper maakt. Misschien moeten ze dan ook anders vormgegeven worden. Het zou in ieder geval verspilling zijn als Amstelveen veel geld en moeite in een project steekt, waar de stad niks mee opschiet,” aldus Kortekaas.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.