Bijgewerkt: 3 december 2023

GroenLinks-Amstelveen wil meer inzet voor bereikbare en betaalbare huurwoningen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
09-04-2015

GroenLinks-Amstelveen wil weten, hoe het college van Burgemeester en Wethouders er voor zorgt, dat er in Amstelveen voldoende bereikbare en betaalbare sociale huurwoningen zijn. De gemeente beperkt zich al enige jaren tot het stimuleren van doorstroming en het terugdringen van scheefwonen als voornaamste middel om huurders met een klein inkomen te voorzien van een huis. De nieuwe Huisvestingswet en de situatie op de regionale woningmarkt roepen de vraag op, of de inzet van het college voldoende oplevert voor Amstelveense huurders.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Martin Kortekaas, (GL-Amstelveen) raadslid


Amstelveen kan nu nog relatief veel sociale huurwoningen toewijzen aan inwoners van Amstelveen. Door de nieuwe Huisvestingswet moet dit percentage flink omlaag. GroenLinks wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten in hoeverre deze woningen nog bereikbaar blijven voor de Amstelveense starters en doorstromers.  GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen: “Amstelveen moet er voor zorgen, dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor starters en doorstromers in Amstelveen, maar ook voor mensen met een zorgindicatie, mantelzorgers, of jonge gezinnen met een klein inkomen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tessa van Wijnen, (GL-Amstelveen) raadslid


Het Amstelveense college lijkt er van uit te gaan, dat het terugdringen van het aantal scheefwoners (mensen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning) voldoende aanbod oplevert om aan de toenemende vraag tegemoet te komen. GroenLinks wil weten, of het college dit met cijfers kan onderbouwen. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “De gemeente richt zich nu alleen op de Amstelveense doelgroep, maar door de landelijke wetgeving en de regionale afspraken dreigt dit tot langere wachtlijsten en wachttijden voor de Amstelveense starters te leiden.”

Sociale huurders in Amstelveen betalen in vergelijking met de regio het meest. GroenLinks vraagt zich af, of de prijs van Amstelveense huurwoningen wel in verhouding is tot het inkomen, dat de doelgroep heeft. Tessa van Wijnen hierover: “Amstelveen moet zorgen, dat sociale huurwoningen tegen een passende huur worden aangeboden en hierover afspraken maken met de verhuurders.” GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de inzet van het college op deze punten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.