Bijgewerkt: 2 december 2021

GroenLinks-Amstelveen wil onderzoek naar plannen rijksweg A9

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-12-2016

GroenLinks-Amstelveen wil, dat het college van B en W onderzoek blijft doen naar mogelijke verbeteringen van de plannen voor de verbreding van de rijksweg A9. Uit informatie van Rijkswaterstaat en de gemeente zelf blijkt, dat er nog wel degelijk kansen zijn voor veranderingen. De bewonersorganisaties ‘Belangenvereniging Meander Bewoners’ en ‘A9 Tunnelvisie’ dringen al langere tijd aan op onderzoek naar verbeteringen en hebben aan de raadsleden hun alternatieve plannen gepresenteerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Hoewel GroenLinks geen groot voorstander is van de verbreding van de Rijksweg en nog meer asfalt, wil de partij wel, dat onderzocht wordt hoe de aanpassing van de A9 voor Amstelveen zo gunstig mogelijk uitpakt. De partij ziet ten minste drie concrete kansen op verbetering voor Amstelveen, die het onderzoeken waard zijn. De mogelijkheid om de geplande fietsbrug bij het Bovenlandenpad te verbreden tot een derde overkapping is al eerder ter sprake geweest. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Wij willen, dat deze kansen op verbetering van de plannen verder worden onderzocht. Het denken moet niet stilstaan tot de verbreding in 2025 eindelijk afgerond is.”

Foto Amstelveen
(Bron RWS - 2016)

Het Bovenlandpad volgens Rijkswaterstaat. Het fiets- en voetpad tussen de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander via het Bovenland loopt straks over de snelweg heen en het smalle fietstunneltje verdwijnt


Foto Amstelveen
(Bron RWS - 2016)

Artist impression van de overkapping van de rijksweg A9 ter hoogte van het Oude-Dorp van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Bron RWS - 2016)

Het Bovenlandpad en de overkapping ter hoogte van de St. Annakerk in Amstelveen volgens Rijkswaterstaat


Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt ook, dat het technisch mogelijk is om de overkapping bij het Oude Dorp anderhalve meter lager te maken dan in de bestaande plannen is opgenomen, zodat deze overkapping ongeveer op maaiveldhoogte komt en daarmee beter op de bestaande omgeving aansluit. Er is nog wel discussie over wie dit dan moet betalen. “Het kan niet zo zijn, dat belangrijke verbeteringen voor Amstelveen op de financiën afspringen, zonder naar mogelijke oplossingen hiervoor te kijken”, aldus Kortekaas.


Het sportveld naast het Keizer Karel College, dat volgens GroenLinks-Amstelveen verplaatst kan worden naar de overkapping bij het Oude Dorp


Verder komen de bewonersorganisaties met het idee om de sportvelden van het KKC naar de nieuwe overkapping naast de school te verplaatsen en op de vrijkomende grond dan woningbouw mogelijk te maken. GroenLinks stelt voor om te onderzoeken, of er meer van dit soort kansen ontstaan op woningbouw door de ontwikkelingen rond de A9. GroenLinks gaat in de raadsvergadering op 14 december 2016 een motie indienen om het college van B en W aan te sporen om onderzoek te laten doen naar deze kansen op verbetering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS