Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks-Amstelveen wil per direct verbod op RoundUp

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
26-03-2013

De gemeente Amstelveen gebruikt op stoepen, pleinen en straten nog steeds het uiterst omstreden onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp Evolution van de net zo omstreden fabrikant Monsanto. Roundup bevat glyfosaat, een gif, dat gevaarlijk is voor mensen, dieren en onze leefomgeving.  GroenLinks wil, dat Amstelveen per direct met gebruik van dit middel stopt.

Roundup wordt nog steeds gebruikt in Nederland, mede omdat Monsanto actief reclame voert en het middel al jarenlang als “milieuvriendelijk” presenteert. Het bedrijf is door de reclamecode commissie in december 2012 nog weer op haar vingers getikt, omdat zij haar producten als milieuvriendelijk aanprees terwijl dat niet het geval bleek te zijn.

Milieuorganisaties en wetenschappers plaatsen al langer zeer grote vraagtekens bij de milieuvriendelijkheid van Roundup en glyfosaat. Een groot aantal onderzoeken wijst er op, dat Roundup en glyfosaat - in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid - giftig en dodelijk zijn voor menselijke cellen, ze de werking van hormonen verstoren en effecten hebben op het DNA.

Ook zijn er aanwijzingen dat het bestrijdingsmiddel Roundup leidt tot sterfte van vissen, kikkers en andere amfibieën. Glyfosaat verspreidt zich snel in de natuur en wordt slecht afgebroken, ook niet in zuiveringsinstallaties. Eind 2015 is RoundUp ook in Nederland niet meer toegestaan.

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Tessa van Wijnen, raadslid GroenLinks: “Ik begrijp niet, waarom Amstelveen niet per direct stopt met dit gevaarlijke middel. Amstelveen moet haar verantwoordelijkheid nemen en zich als groene en duurzame stad verre houden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto”.

GroenLinks diende vorige week al schriftelijke vragen in over een pilot Duurzaam Onkruid Beheren, waar de gemeente dit jaar mee begint. GroenLinks is niet tevreden over hoe die pilot is ingericht. De gemeente gaat slechts in een zeer beperkt aantal wijken dezelfde alternatieve methode uitproberen. GroenLinks wil, dat het gebruik van Round Up in de hele gemeente stopt. Lees verder: Dossier GlyfosaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.