Bijgewerkt: 7 december 2021

GroenLinks-Amstelveen wil vluchtelingen welkom heten

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-09-2015

GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad wil, dat de gemeente opvang gaat bieden aan vluchtelingen. De fractie vindt, dat Amstelveen ook haar steentje bij kan dragen in de ontstane crisis en gaat bij het college van B en W aandringen op actie.

Momenteel is er erg veel te doen rondom de migratiestromen die op gang zijn gekomen vanuit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea vanwege de onrust in die landen. Dat zal ook zijn effecten hebben op Nederland, en Amstelveen. GroenLinks-Amstelveen fractievoorzitter Axel Boomgaars: “Iedereen kan in het nieuws de hartverscheurende beelden zien van mensen die op de vlucht zijn. Ook in Nederland zal daardoor de hoeveelheid asielaanvragen toenemen en wij vinden het belangrijk, dat Amstelveen haar steentje bijdraagt om ook een deel van die groep welkom te heten.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


In eerste instantie zal het nodig zijn om (nood)opvang te bieden voor een aantal vluchtelingen, dat geen dak boven zijn hoofd heeft en de asielprocedure moet doorlopen. De gemeente zou  wat GroenLinks betreft in samenspraak met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zoek kunnen gaan naar een geschikte plek en ondersteuning. Boomgaars: “Ik hoor van meerdere kanten ook Amstelveners die wat willen betekenen voor deze mensen in de knel, en GroenLinks vind het ook simpelweg onze plicht om mensen in nood niet te laten stikken. Amstelveen kan geen internationale crises oplossen, maar wel ons humane gezicht laten zien.”

In de aankomende ronde commissievergaderingen in de week van 14 september 2015 zal GroenLinks het college van B en W oproepen om Amstelveen ook deel te laten nemen in de opvang van vluchtelingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.