Bijgewerkt: 2 december 2021

GroenLinks: College voert motie peuterspeelzalen niet uit

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
06-09-2011

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad gaat mondelinge vragen stellen in de commissie voor Burgers en Samenleving op 7 september 2011. De vragen gaan over de harmonisatie van de Amstelveense peuterspeelzalen met de kinderopvang. Volgens GroenLinks wordt een motie die het college oproept de peuterspeelzaalfunctie nog twee jaar in stand te houden niet uitgevoerd.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de harmonisatie van de peuterspeelzalen met de kinderopvang op 10 november 2010, heeft de raad een motie aangenomen, waarin zij het college opdraagt na de samenvoeging van peuterspeelzalen en kinderopvang ‘met de kinderopvangaanbieder(s), die de peuterspeelzalen overnemen, af te spreken, dat de peuterspeelzaalfunctie na overname ten minste nog 2 jaren gegarandeerd wordt’.

kruijer Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2011)

Stieneke Kruijer, burgerraadslid voor GroenLinks-Amstelveen


Die peuterspeelzaalfunctie houdt in, dat ouders die hun kinderen niet een hele dag, of dagdeel op de kinderopvang willen of kunnen plaatsen, voor twee of drie ochtenden per week  2,5 uur op een peuterzaal terecht kunnen. In de informatieve brief die de wethouder aan de gemeenteraad voorlegt, blijkt echter dat deze ouders in de nieuwe situatie toch verplicht zijn een minimum van vijf uur per dag af te nemen.

‘Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal zaten helemaal niet te wachten op de samenvoeging,’ zegt Stieneke Kruijer, burgerraadslid voor GroenLinks die de vragen gaat stellen.  ‘Tijdens de behandeling van de voorgenomen harmonisatie waren er meerdere verontruste insprekers. Veel ouders willen, of kunnen hun kinderen niet voor 5 uur aan een stuk naar de kinderopvang brengen, maar willen graag het systeem van de peuterspeelzalen behouden. De aangenomen motie garandeerde dat aan deze wens tegemoet gekomen wordt. Nu lijkt dat niet door te gaan.’

Kruijer: ‘De afspraak die wethouder Koops met de gemeenteraad maakte, lijkt ze nu te breken. Als reden hiervoor noemt ze de financiële haalbaarheid voor de kinderopvangaanbieders. Het was nu precies de angst voor commerciële argumenten die de raad deed besluiten een motie aan te nemen om de wethouder te dwingen de peuterspeelzaalfunctie nog twee jaar te garanderen. GroenLinks vindt, dat de motie in zijn geheel uitgevoerd moet worden.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS