Bijgewerkt: 7 december 2023

GroenLinks, D66, VVD, BbA, SP en CU Amstelveen werken samen aan een isolatieoffensief

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
28-11-2022

Om de doelstellingen met betrekking tot energietransitie te halen waren de activiteiten van de gemeente Amstelveen de afgelopen jaren met name gericht op het stimuleren van zonnepanelen op daken, het isoleren van huizen middels collectieve inkoopacties en aanbieden van energieadvies en energiebesparingsproducten.

Energietransitie is een van de onderdelen van de prestatie-indicatoren van het plan PLECK 4.0 ('Plan voor de Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie 4.0) dat in een raadsdebat op woensdag 14 december zal worden behandeld.

De score op deze indicatoren door Amstelveen laat zien dat het voorgestelde beleid onvoldoende is om de transitiedoelstellingen te behalen. Dan gaat het onder meer om het percentage aardgasverbruik (15% boven de landelijke doelstelling voor 2020) en het aantal woningen met een goed energielabel (30% met een energielabel C of hoger in 2021).

<

Foto Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2022)

Initiatiefnemers van de isolatieoffensief in Amstelveen vlnr.: Maarten de Haan (D66), Dianne Hoefakker-Laanstra (Christen Unie), Patrick Adriaans (SP), Menno van Leeuwen (VVD), Gert Jan Slump (GroenLinks) en Ewa Petiet (BbA)

Om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn Gert Jan Slump (GroenLinks), Maarten de Haan (D66), Menno van Leeuwen (VVD), Ewa Petiet (BbA), Patrick Adriaans (SP) en Dianne Hoefakker-Laanstra (Christen Unie) van mening dat er snel aanvullende stappen gemaakt moeten worden wat betreft het isoleren en verduurzamen van woningen en de energievoorziening (bijvoorbeeld zonnepanelen).

D66, GroenLinks, VVD, BbA, SP en Christen Unie willen dat dit onderwerp wordt besproken tijdens het raadsdebat over PLECK 4.0 en zullen een motie voorbereiden die onderdeel vormt van het debat en de aansluitende raadsvergadering. Daarbij stellen zij onder meer de volgende punten aan de orde:

-Het ontwikkelen van een straat-voor-straat aanpak om huishoudens te helpen met de verduurzaming en isolatie van hun woningen (energiebesparende maatregelen in combinatie met onder meer zonnepanelen).

-Het daarbij met voorrang richten van acties op straten en wijken met woningen met energielabels D t/m G.

-Indien financieel mogelijk de woningen met energielabel C mee te nemen in deze aanpak.

-Het zoveel mogelijk benutten en gebruik maken van huidige en toekomstige financiering op Europees,  nationaal en gemeentelijk niveau (passend binnen de begroting)

-Het stimuleren en doen bewegen (particuliere verhuurders) en of indien nodig verplichten (prestatieafspraken Eigen Haard en DUWO) van verhuurders van woningen om hun eigendom te verduurzamen.

-Dit alles in te zetten samen met eigenaren, verhuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, en bedrijfsleven

Het college wordt gevraagd om in mei 2023 bij de plannen voor 2024 aan te geven waar gerichte intensivering van verduurzaming, isolatie en energiebesparing in urgente situaties mogelijk blijft en daarop in te zetten. Het doel is om na dit raadsdebat tijdens de raadsvergadering van14 december 2022 op basis van deze punten een motie in te dienen die het college van B en W oproept om tot een noodzakelijke verduurzaming- en isolatieversnelling te komen voor Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.