Bijgewerkt: 4 december 2021

GroenLinks: Milieuplan vraagt om duidelijke stappen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
08-05-2012

Eén van de doelen van het Milieuplan 2012 is de energieneutrale regio in 2040. Daarvoor moet er nog veel gebeuren. Albert Maarse, raadslid GroenLinks-Amstelveen: “In het Milieuplan staan prima doelen en speerpunten. Maar die vragen wel om duidelijke stappen.”

Het Milieuplan 2012 van de gemeente wordt woensdag 9 mei 2012 behandeld in de gemeenteraad. GroenLinks is het eens met de doelen en speerpunten die in het plan staan. Het belangrijkste daarvan is de energieneutrale regio in 2040. Dat wil zeggen, dat er in de regio net zo veel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Volgens GroenLinks is dat een goed en realistisch doel, maar moet er wel veel gebeuren om het te bereiken en dat vraagt om duidelijke tussenstappen en periodieke evaluatie van bereikte resultaten. Albert Maarse: “2040 is nog ver weg. We zullen ook tussendoor regelmatig moeten kijken hoeveel energie er al wordt bespaard en hoeveel er al duurzaam wordt geproduceerd.

Anders weet je gaandeweg niet, of je nog op koers ligt om het doel te halen en wat voor acties er nog nodig zijn.” Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing in de bestaande bouw. Daar zijn prestatieafspraken over gemaakt met de woningbouwcorporaties. Of die prestaties ook worden gehaald is van groot belang, omdat dat om veel woningen gaat.

GroenLinks vraagt het college daarom om de gemeenteraad regelmatig op de hoogte te stellen van wat er al is bereikt, zodat de gemeenteraad kan bijsturen als dat nodig is.

Verder is GroenLinks te spreken over de plannen voor energiebesparing in scholen. Albert Maarse: “Dat er wordt gestreefd om te komen tot een energieneutrale school aan de Hortensialaan, en dat er samen met de schoolbesturen wordt gekeken hoe energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd en gefinancierd, is mooi in lijn met het idee van onze motie 'Rendabel besparen op energie en onderhoud', die destijds raadsbreed is aangenomen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.