Bijgewerkt: 16 augustus 2022

GroenLinks: Uilenstedenaar met oud contract niet op straat zetten!

Nieuws -> Politiek

Bron: Axel Boomgaars
15-01-2010

Meer jongerenwoningen nodig!

Studentenhuisvester DUWO wil bewoners zonder campuscontract binnen een jaar de deur wijzen, zo werd gemeld door de website Ad Valvas op 12 januari 2010. Hieronder valt ook de Amstelveense studentenwijk Uilenstede, waar alle kamers door DUWO worden beheerd. GroenLinks Amstelveen is hier fel op tegen en pleit tegelijkertijd voor meer woningen voor studenten en starters.

Boomgaars Amstelveen
(Foto Gillissen - 2009)

Axel Boomgaars, kandidaat-raadslid voor GroenLinks Amstelveen


Axel Boomgaars, kandidaat-raadslid voor GroenLinks Amstelveen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en zelf bewoner van Uilenstede: ‘Behalve, dat het me juridisch twijfelachtig lijkt of je mensen zonder campuscontract zo maar op straat mag zetten, kan je het ook simpelweg niet maken om een kwart van de mensen in Uilenstede hun kamer uit te zetten.’

Het campuscontract is het probleem niet volgens GroenLinks: ‘In principe is het idee van een campuscontract geen verkeerde. Zo zorg je, dat studenten in studentenwoningen blijven wonen zolang ze studeren en dat vervolgens wordt doorgestroomd naar andere (huur)woningen.’

Boomgaars wijst er op, dat in het raadsvoorstel over de visie voor Uilenstede al gesteld werd, dat een exclusieve bewoning van Uilenstede door studenten op de lange termijn alleen mogelijk is, wanneer er buiten Uilenstede in Amstelveen nog eens ruim 200 woningen voor jongeren extra worden gerealiseerd ten opzichte van het geplande aantal.

Volgens Boomgaars ligt het probleem dus in de grote woningnood: ‘Als je hoort, dat de gemiddelde wachttijd in Amstelveen rond 8 jaar ligt (en Amsterdam is nog populairder), vind ik het niet gek, dat wanneer je nog een oud contract hebt, je gewoon blijft zitten. Het aantal betaalbare huurwoningen voor starters is ook gewoon verschrikkelijk beperkt. Ik had me bij wijze van spreken al op mijn 14e moeten aanmelden bij Woningnet, wil ik aanmerking komen voor een kamer of woning als ik net afgestudeerd ben. Je kan dan moeilijk van doorstroom spreken.’.

Daarom moet volgens GroenLinks meer gedaan worden aan woningen voor jongeren op de woningmarkt: ’Gemeenten bepalen hoeveel studenten- en starterswoningen op bepaalde plaatsen gerealiseerd moeten worden. In de regio moet dus iedereen zijn verantwoordelijkheid dragen en meer jongerenwoningen bouwen.

Op die manier zorg je voor doorstroming.’ GroenLinks maakt zich daar in Amstelveen al tijden sterk voor, maar de VVD – In Amstelveen de grootste partij in de raad en het college van B&W - heeft zich vorige week nog uitgesproken tegen het bouwen van woningen voor mensen die niet zo veel geld te besteden hebben. Op de VVD thema-avond over wonen stelde VVD-raadslid Tom Ponjee, dat het aantal nieuw geplande jongerenwoningen aan Zonnestein volgens de VVD fors verlaagd moet worden.

Op donderdag 11 februari 2010 organiseren VBU, GroenLinks en PvdA op Uilenstede een debat met de lijsttrekkers van de Amstelveense politieke partijen over het thema ‘betaalbaar wonen’. Axel Boomgaars is student sociologie en rechten, bewoner van Uilenstede en nummer 6 voor GroenLinks Amstelveen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.