Bijgewerkt: 6 december 2021

'GroenLinks doet, wat het beste is voor Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
03-07-2013

Toespraak van Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering van de gemeente Amstelveen op 3 juli 2013:

'GroenLinks doet, wat het beste is voor Amstelveen. Voorzitter, nu niet direct bang worden dat dit de aftrap van 10 minuten borstklopperij is. Dat wij doen wat het beste is voor Amstelveen, is voornamelijk een compliment, dat wij soms van andere partijen krijgen. Dat is natuurlijk nog vooral te danken aan mijn illustere voorganger, maar het is een reputatie om trots op te zijn. Anderen zien GroenLinks blijkbaar als idealistisch, scherp, met hart voor Amstelveen, maar ook met meer dan genoeg realiteitszin.

Realiteit

Om met de realiteit te beginnen, we gaan straks stemmen over kadernota. En wat een saaie, maar ingrijpende kadernota is dat. We sorteren voor op de financiële toekomst, met uitzondering van de A9. Ik ken niemand meer die op die verbreding zit te wachten, maar nu hij er komt, moet dat tegen een goede prijs en met maatregelen om onze lucht gezond te houden.

Weglopen van de onderhandelingstafel zou dan ook ultiem stom zijn. Financieel stom, want dan ligt er gewoon nog het oude contract met een gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen en maatschappelijk stom, want dan krijgen we een verbreding zonder al die extra maatregelen die zo cruciaal zijn voor milieu en leefbaarheid in Amstelveen. Maar wat er ook uitkomt, het gaat financieel nog héle grote gevolgen meebrengen voor vooral het volgende college. Het woord ‘blut’ lijkt me niet overdreven.

Maar goed, los van die roze olifant wordt er vrij beleidsarm 7,5 miljoen bezuinigd, verkiezingen zijn in aantocht. En er komt nog een meicirculaire bovenop met mogelijk 3 miljoen structureel, daar worden we niet veel vrolijker van. Vandaar, dat we samen met VVD en D66 hun bezuinigingsmotie ook mee indienen.

Verder prima boekhouden, keurige cijfers. Dat is goed voor Amstelveen en daar zijn wij reëel in. Maar waar netjes boekhouden bij sommige partijen tot ideaal is verheven, is het dat voor GroenLinks zeker niet. Zwarte cijfers zijn belangrijk, maar het gaat om de stad achter die cijfers. Een stad die leeft, in beweging is, die ook zoekt naar houvast.

We moeten niet alleen netjes binnen de financiële lijntjes tekenen, maar het Amstelveense plaatje juist kleur geven. Van wat voor stad dromen we? Waar krijgen we energie van? Idealen lijken de laatste jaren verbannen uit dit huis, maar voor ons blijven ze het kloppend hart van wat ons drijft. Realiteit mét idealen, dát is volgens GroenLinks het beste voor Amstelveen.

Groen

Als wij het Amstelveense plaatje inkleuren, beginnen we natuurlijk met groen! Daarbij zijn we ook trots op onze successen. De heer Noomen kan bijvoorbeeld voor veel minder dan een kwart miljoen genieten van koninginnen in Amstelveen, want dankzij ons initiatiefvoorstel biodiversiteit staan er sinds een paar weken bijenvolken hier op het dak. En ook de heer Bulsing kan natuurlijk niet wachten met zijn kleinzoon Jantje de eerste pruimen te zien hangen naast de Amstelveense sportvelden. Geen dank!

Voorzitter, alle gekheid op een stokje, een groen Amstelveen is van onschatbare waarde voor mensen, dieren en het milieu. Amstelveen blijft wat ons betreft een gemeente waar je je kind gezond kan laten opgroeien, waar ze om de hoek lekker kunnen spelen, en die je veilig op de fiets naar school kan brengen. Het groene karakter is zo’n belangrijke waarde voor Amstelveen, dat zal altijd onder druk blijven staan door stadse bouwplannen en golfbanen, en wij zullen er altijd zijn om die natuur te verdedigen.

Daarnaast gaat groen ook gewoon om keiharde euro’s. In een tijd, waar iedereen zich zorgen maakt om zijn baan en financiële situatie, weten wij dat Amstelveen kan verdienen door te verduurzamen. Door in te zetten op groene innovatie, zoals energie neutrale nieuwbouw, het isoleren van bestaande woningen, of het aanleggen van zonnepanelen creëren we lokaal werkgelegenheid én maken we een dubbele klapper, want onze inwoners kunnen daardoor thuis ook besparen. We zien zelf hoe mateloos populair de inkoop van zonnepanelen is, dus Amstelveners zijn er ook klaar voor.

Nu nog een lokale energie coöperatie! Slim investeren in duurzaamheid is ook goed voor de lokale economie. Dat doen we dan ook samen met Amstelveense ondernemers, bijvoorbeeld op de door ons geïnitieerde klimaatconferenties, maar dan is het nu ook tijd om het MKB en de ZZP’ers daarbij te betrekken! En ook voor de gemeente valt er veel te winnen. Want waar blijven de zonnepanelen op gemeentelijke daken nu trouwens?

En gaan we ook in Amstelveen gemeentelijke daken ter beschikking stellen aan duurzame energie initiatieven van burgers, net als Amsterdam? Ik hoor het graag van het college. En door duurzaam afval te verwerken, zou op den duur de afvalstoffenheffing voor Amstelveners omlaag kunnen. Dat pikt de gemeente nu eindelijk op, nog een GroenLinks-succes, waar ik trots op ben. Groen om je heen en in je portemonnee, dat is waar wij in geloven, dát is volgens GroenLinks het beste voor Amstelveen.

Rood

Wij kleuren Amstelveen ook graag rood, in positieve zin. Ik was bij het afscheid van de Buurtkamer aan de Van der Hooplaan, waar ik aanschoof bij de aanwezige dames en heren. Een lieve mevrouw van ergens in de 80 was daar aan het geinen met de andere aanwezige dames en ik maakte een praatje. Ze vertelde mij, toen ze wist, dat ik van ‘de gemeente’ was, haar situatie.

Ze kreeg tot voor kort thuiszorg, iemand die hielp haar huis schoon te maken. En door mij, iemand van ‘de gemeente’ kon dat nu niet meer. In plaats van dat haar badkamer goed schoongemaakt wordt, gooit ze nu dan maar een emmer heet sop over de vloer en dat is het dan. Ik red me nog wel, verzuchte ze, maar zonder enige illusie, dat het beter zou worden. Ook dat is een gezicht achter onze boekhouding.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen leest zijn toespraak voor tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013


Er wordt flink gekort op de zorg, met de roerige ‘decentralisaties’ als dossier dat ons de aankomende jaren bezig zal houden. Wij van ‘de gemeente’ worden allemaal aanspreekbaar op wat er gaat gebeuren, en hebben daar fors minder geld voor. De klus die ons door Den Haag wordt opgedrongen is geen fijne, en er is ook nog veel onduidelijkheid, maar duidelijk is wel dat we moeten voorkomen, dat onze jongere die zware zorg nodig heeft dat niet krijgt, dat de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt zonder werk thuis komen te zitten, of de mevrouw van de buurtkamer in een vervuild huis terechtkomt. 

Er is volgens ons best wat mogelijk, we kunnen samen sterker staan, maar dat vraagt veel van ons allemaal. Lezen en schrijven zijn de basis om mee te kunnen doen, vandaar dat wij via een amendement zo geld zullen vragen om laaggeletterdheid in Amstelveen de kop in te drukken. Er gaat hoe dan ook meer gevraagd worden van vrijwilligers en mantelzorgers.

Dan is het cruciaal, dat de gemeente deze mensen goed ondersteunt en niet overbelast, want het zijn geen professionele hulpverleners en dat hoeven ze ook niet te zijn. Ze hebben hart voor de mensen om hen heen en die zullen we meer moeten koesteren dan ooit te voren. En als er wel een beroep gedaan wordt op professionele hulp, moet dat dicht in de buurt, gebundeld bij elkaar met buurtkamers als kloppend hart van de wijk, met zeggenschap van zorgvrager, met een hogere bijdrage van de beter bedeelde Amstelvener, en vooral meer vertrouwen in de mensen die zorg geven, minder bureaucratie. Zo kleuren wij Amstelveen rood in, dat is volgens GroenLinks het beste voor Amstelveen.

Buiten de lijnen

En als wij dan kijken, hoe GroenLinks het Amstelveense plaatje rood en groen inkleurt, is het nog wel een brave bedoeling, wat ons betreft kleuren we ook zeker buiten de lijnen! Amstelveen moet het écht samen met inwoners gaan doen, en van een brave naar een bruisende gemeente gaan.

We hebben namelijk kunnen zien, wat er deze jaren is gebeurd, terwijl we koste wat het kost binnen kaders bleven. Inwoners voelen zich meer van ons vervreemd, vinden geen luisterend oor, en hebben het idee dat wat wij hier besluiten ver over hun hoofd heengaat. Die instelling is niet langer houdbaar. Als wij meer verantwoordelijkheid van onze inwoners vragen, verdienen zij ook meer vertrouwen en zeggenschap. Dan neem je hen mee in belangrijke dossiers, dan smoren we initiatieven uit de stad niet vanwege de procedures, en geef je inwoners echt invloed op hun gemeente.

Vertrouwen wek je door eerlijk te zijn over, wat je goed en slecht doet. En als we iets de afgelopen weken rondom het Stadshart wel hebben geleerd, is het dat die informatievoorziening daarbij transparant moet zijn. Wij maken het onszelf ontzettend lastig door sommige informatie geheim te maken, andere weer vertrouwelijk, andere weer alleen op ons intranet te zetten, en andere zaken weg te stoppen op een persportal.

Het moet kraakhelder zijn, dat het principe is dat alle informatie openbaar moet, ténzij er goede reden voor is dat niet te doen. Ik wil het college hier om een toezegging vragen na de zomer met een notitie te komen over hoe de informatievoorziening naar de raad en de Amstelveners transparant en gestroomlijnd wordt. Zo niet, dan gaan wij daar zelf mee aan de slag. Het simpelste is natuurlijk mijn inloggegevens van raadsweb openbaar te maken, maar ik hoop, dat we er samen uit kunnen komen.

Tot slot betekent buiten de lijnen ook, dat we Amstelveen van haar truttige imago af gaan helpen. Nee, we worden nooit zo hip als Amsterdam, maar het kan echt wel iets beter. Het wordt tijd voor een fatsoenlijk nachtleven, waar jongeren hun avond graag doorbrengen, kunst die schuurt en de randen opzoekt, de PVV-stemmende 60+ transgender moslima in een rolstoel die zonder problemen werk kan vinden, Uilenstede als bruisende campus met Amstelveners die ook na hun studietijd aan de stad gebonden zijn. Niet braaf, maar een bruisende gemeente in beweging. Dát is volgens GroenLinks het beste voor Amstelveen.

GroenLinks, het beste voor Amstelveen

Dit is het plaatje voor Amstelveen zoals GroenLinks die tekent. Juist in tijden van somberheid, is het extra van belang je idealen na te jagen. Wij dromen van een groene, duurzame stad, het samen zorgen voor elkaar zit in onze haarvaten, en Amstelveen in beweging krijgen is waar wij iedere dag werk van maken.

Dat is het verhaal, waar Amstelveners ons op herkennen, ons op vertrouwen en over een paar maanden weer voor kunnen kiezen en dan blijft GroenLinks doen, wat het beste is voor Amstelveen. Dank! Toch nog een beetje borstklopperij…'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.