Bijgewerkt: 27 november 2021

GroenLinks- en D66-Amstelveen over de 30 km zones

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks- en D66-Amstelveen
15-01-2013

GroenLinks en D66-Amstelveen willen eerst de gevolgen van het niet-uitbreiden van het aantal 30 km zones bespreken , voordat het opnieuw in de Raad komt. Zeker nu bewoners zich zorgen maken, dat gewenste uitbreiding niet door dreigt te gaan en snelheidsbeperkende maatregelen ongedaan dreigen te worden gemaakt.

Het Wegencategoriseringsplan is in de laatste raadsvergadering van 2012 niet aangenomen. De stemmen staakten op het verregaande amendement van het CDA. Het amendement stelde voor een flink aantal 50 km wegen te handhaven terwijl goede fietspaden op deze wegen juist ontbreken. Een gevolg van het amendement zou ook zijn, dat de pas aangelegde drempels op de Bavincklaan weer verwijderd zouden moeten worden.

30 km Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

GroenLinks: 'De veiligheid van voetgangers en fietsers is voor ons echt essentieel'. D66: 'Het inrichten van deze 30 km zones is daarvoor echt een belangrijk verbeterpunt'


D66 en GroenLinks stelden eerder al schriftelijke vragen over de consequenties voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, maar ook over de kostenpost die dit amendement op kan leveren. Tessa van Wijnen(GroenLinks): “De veiligheid van voetgangers en fietsers is voor ons echt essentieel.” Lex Hendriksen(D66) voegt daar nog aan toe: “Het inrichten van deze 30 km zones is daarvoor echt een belangrijk verbeterpunt.”

Het CDA heeft ondertussen ook schriftelijke vragen gesteld over haar eigen amendement. Daarin werd onder andere gevraagd naar de gevolgen van hun amendement voor het afwikkelen van het verkeer in Amstelveen.

Raadsvoorstellen en amendementen, waarvoor de stemmen staken, worden in principe niet opnieuw besproken, daar wordt alleen nog over gestemd. GroenLinks en D66 vinden dat onacceptabel. De antwoorden op de schriftelijke vragen moeten ongeveer af zijn en er ligt een brief van scherp oplettend Wijkplatform Middenhoven, dat bezorgd is dat gewenste verbeteringen nu niet doorgaan. Reden genoeg om hier juist wel opnieuw over te praten.

Overigens is het CDA deze mening inmiddels ook toegedaan. Aangezien zij het amendement niet meer in kunnen trekken doen ze dat via een initiatiefvoorstel. Drie van de 7 wegen die zij 50 km willen houden hebben zij ingetrokken. Op twee van de 4 overgebleven wegen willen zij dan wel weer een 30 km zone rondom aanwezige scholen.

D66 en GroenLinks zijn van mening, dat verkeersveiligheid voorop moet staan en dat het voor weggebruikers eenvoudig en duidelijk moet zijn, hoe hard ze mogen rijden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS