Bijgewerkt: 7 december 2023

GroenLinks- en PvdA-Amstelveen is aan de slag met Right to Challenge

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-/PvdA-Amstelveen
18-01-2016

GroenLinks- en de PvdA-Amstelveen kijken als initiatiefnemers tevreden terug op de avond op 12 januari 2016 die in P60 georganiseerd is over Right to Challenge. Amstelveners die taken van de gemeente zelf (beter) willen uitvoeren, mogen de gemeente uitdagen: dat stond centraal. De belangstelling was groot, er waren veel initiatieven. Nu gaat het erom of de plannen passen binnen het Right to Challenge-principe om ze daarna verder uit te werken.

Op initiatief van GroenLinks en de PvdA is de gemeenteraad van Amstelveen aan de slag gegaan met Right to Challenge. Het komt oorspronkelijk uit Engeland, en komt er op neer, dat als inwoners van een gemeente met een plan komen om zelf bepaalde taken over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn of groenbeheer, zij de gemeente uit mogen dagen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014-2015)

Stieneke Kruijer, gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen en Esther Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Samen gaan ze dan aan de slag om de verantwoordelijkheden en budgetten over te dragen, en op die manier inwoners meer invloed te geven op wat er in hun buurt gebeurt. GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer: “Als gemeente hebben we de mond vol van participatie en dat we het samen met de Amstelveners willen doen, maar dan moet je dat ook waarmaken in de praktijk. Met deze Right to Challenge-bijeenkomst wilden we de gemeente en inwoners met ideeën dichter bij elkaar te brengen.”

Afgelopen dinsdag werd hierover een avond georganiseerd in P60 met een opkomst van ruim 60  mensen. De burgemeester was aanwezig om de bijeenkomst te openen. Er werd uitgelegd wat Right to Challenge precies is, hoe het  werkt en welke initiatieven in Amstelveen zich daarvoor zouden lenen. PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer: “Nu komt het erop aan de initiatieven die op deze avond gelanceerd zijn verder te helpen. Bijvoorbeeld van een ondernemer die met jong gehandicapten wil werken. We gaan geen dikke nota’s en plannen van aanpak maken, het gaat gewoon lopen”

De avond heeft verschillende concrete ideeën opgeleverd op basis waarvan inwoners de gemeente uit willen dagen. Die worden nu onder begeleiding van raadsleden verder onderzocht. Daarnaast zal in het maken van nieuw participatiebeleid in Amstelveen Right to Challenge een prominente plek krijgen, zodat de gemeente ook op de lange termijn initiatieven van inwoners die passen in Right to Challenge mogelijk kan maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Right to Challenge?

Bewoners en maatschappelijke organisaties willen meer te zeggen krijgen over onder andere: - lokale voorzieningen voor zorg en welzijn, de leefbaarheid en het onderhoud van de directe leefomgeving. Bewoners (-organisaties) kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden, dat het beter / anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen).

Het initiatief verschuift dan van overheid naar burger: meedoen, eigen initiatief nemen en met dit Right krijgen bewoners ook de middelen en verantwoordelijkheid. Zo nemen bewoners(-organisaties) taken over die tot nu toe vaak de lokale overheid uitvoert. Een groot aantal Nederlandse gemeenten geeft bewoners en organisaties nu de mogelijkheid om 'uit te dagen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.