Bijgewerkt: 7 december 2021

GroenLinks is verheugd over voorstel College

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-09-2011

GroenLinks: verheugd over aanpassing, maar geïrriteerd over communicatie nieuw voorstel peuterspeelzalen. De Amstelveense raadsfractie van GroenLinks is verheugd over een mogelijk nieuw voorstel van het college van B en W rondom de harmonisatie van peuterspeelzalen met kinderopvang.

In het nieuwe plan wordt aan de kritiek van de fractie over beperkte invulling van de peuterspeelzaalfunctie tegemoet gekomen. De fractie blijft zich wel verbazen over de communicatie die rommelig verloopt.

‘Het is allemaal behoorlijk verwarrend,’ zegt GroenLinks-burgerlid Stieneke Kruijer die de discussie met vragen in de commissie B en S initieerde. De partij had namelijk kritiek op het feit, dat de peuterspeelzaalfunctie tijdens de samenvoeging met de kinderopvang leek te sneuvelen. Ouders zouden maar één keer vijf, in plaats van twee keer 2,5 uur af kunnen nemen. ‘

kruijer  Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2011)

Stieneke Kruijer, burgerlid van GroenLinks-Amstelveen


Toen wij daar vragen over stelde in de vorige commissievergadering, verdedigde wethouder Koops die keuze met pedagogische argumenten, gesteund door een onderzoeksrapport. Wij hebben nu een nieuw voorstel gekregen, waar zij haar eigen eerdere beleid juist weer met pedagogische argumenten bekritiseert.’

In het nieuwe voorstel stelt de wethouder voor om de peuterspeelzaalfunctie niet vorm te geven middels één maal vijf uur in de week, maar twee keer vijf. Het kost iets meer - hoewel de minima daaraan niet hoeven bij te dragen en voor andere ouders de kosten maximaal 150,-- euro bedragen - maar past binnen het budget.  De ouders worden niet verplicht om twee keer vijf uur af te nemen, maar kunnen hun kinderen desgewenst eerder halen en brengen.

Kruijer: ‘GroenLinks staat voor behoud van de peuterspeelzaalfunctie, waarbij kinderen  2,5 uur terecht kunnen voor een gestructureerd ontwikkelings/spel programma. Het is goed om te zien dat onze vragen tot dit nieuwe voorstel hebben geleid. Met flexibele tijden zijn we blij, maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen tijden. Als peuterspeelzalen en kinderopvang zo met elkaar in aanraking komen, moeten we wel goed blijven letten op gescheiden functiebehoud van zowel peuterspeelzalen als kinderopvang. Daar gaan we aandacht voor vragen.’

Over de status van het nieuwe voorstel is echter amper iets bekend. Er wordt aanstaande woensdag over de peuterspeelzalen gesproken in de commissie B&S, maar het voorstel werd maandag ter elfder ure pas naar enkele commissieleden gestuurd. Voordat het een officieel raadsstuk wordt, moet het college van B en W hem nog officieel goedkeuren.

‘De informatie-voorziening gaat behoorlijk ongelukkig,’ zegt de GroenLinkser. ‘Ouders, leidsters en organisaties hebben niet openbaar kennis kunnen nemen van het voorstel, en als die woensdag komen inspreken, hebben ze een informatie-achterstand. En zelfs wij als raadsleden weten nog niet van de hoed en de rand. We willen hier woensdag het fijne van weten, want zo kan het natuurlijk niet.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.