Bijgewerkt: 7 december 2021

GroenLinks: meetsysteem geluidsoverlast Schiphol moet blijven

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-01-2014

Het rapport van het onderzoeksbureau Helios naar het gebruik van de Buitenveldertbaan door Schiphol legt volgens de Amsterdamse en Amstelveense fracties van GroenLinks belangrijke weeffouten in het nieuwe geluidsstelsel bloot. Het streven naar een eenvoudig systeem heeft geleid tot zoveel vrijheid voor de luchtvaartsector, dat hiermee de beoogde transparantie en bescherming van bewoners tegen geluidsoverlast deels verloren is gegaan.

Schiphol Amstelveen
(Bron Google Maps - 2014)

De Buitenveldertbaan (09 - 27) is een van de start- en landingsbanen van luchthaven Schiphol, die werd aangelegd aan het einde van de jaren zestig. De baan ligt ten oosten van de Zwanenburgbaan en is genoemd naar de Amsterdamse wijk Buitenveldert, omdat de aanvliegroute over deze wijk voert. De Buitenveldertbaan is 45 meter breed en 3450 meter lang


Helios constateert in haar rapport, dat de verklaarbaarheid van het gebruik van de Buitenveldertbaan slechts 71% is. Dit is veel lager dan de beoogde norm van 90%. Raadslid Evelien van Roemburg (GroenLinks Amsterdam) stelt dan ook, dat er sprake is van een gebrek aan transparantie van de oorzaken voor het gebruik van de Buitenveldertbaan.

“Veel bewoners van Amsterdam-Zuid en Amstelveen begrijpen niet, waarom er zo vaak gebruik gemaakt wordt van de Buitenveldertbaan. Uit het rapport blijkt nu, dat Schiphol inderdaad onvoldoende motiveert, wanneer er wordt gekozen voor de Buitenveldertbaan. Dat kan en moet anders.’

mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Sander Mager, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks Amsterdam en Amstelveen willen een fysiek meetsysteem en afdwingbare regels over geluidsoverlast behouden. Raadslid Sander Mager (GroenLinks Amstelveen): ‘Meten is weten. Een meetsysteem is de beste garantie, dat Schiphol binnen de afspraken blijft opereren. Het is cruciaal dat vliegtuigen, mede afhankelijk van het weer, echt alleen die banen gebruiken die de minste overlast geven. Bij zo’n strikt preferentieel baangebruik systeem hoort ook een norm- en handhavingsstelsel per individuele baan.’

Volgens de beide fracties is het zaak, dat het rapport van Helios, dat in opdracht van de gemeente Amstelveen en de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Zuidoost is gemaakt, de aandacht krijgt die het verdient.

Schiphol Amstelveen
(Bron Vlieghinder Regio Castricum - 2014)

Baangebruik op Schiphol op 10 januari 2014 ochtend 06 -11:29 uur. Landend verkeer wordt weergegeven in oranje, startend verkeer wordt weergegeven in groen, of blauw


Sander Mager: ‘Het Schipholdossier is nog steeds omgeven door wantrouwen tussen de sector en bewoners. Het zou goed zijn als een gedegen discussie over het Helios-rapport bijdraagt aan meer begrip over en weer. Het is in ieders belang, dat de overlast van Schiphol beperkt wordt en het systeem transparant, begrijpelijk en effectief is.’

In de Volkskrant stond op 11 januari 2014 een grote artikel en een stukje daarvan is over dit thema heel duidelijk:

'Het lijkt erop, dat de luchtverkeersleiders eerst sturen op maximale veiligheid en hun eigen comfort en pas secundair op milieunormen. De Amsterdamse studente planologie Marlien Oderkerk tekende in haar masterscriptie over Schiphol in 2009 op: 'Een luchthavenoperatie kan niet twee schijnbaar onverenigbare doelen nastreven: men kan niet het milieu dienen en geluidshinder de kop indrukken en tegelijkertijd het aantal vliegbewegingen drastisch laten toenemen. Het Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zit hierdoor al jaren in een spagaat.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.