Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks niet blij met rapport over de jeugdzorg in NH

Nieuws -> Politiek

Bron: Lene Grooten
21-11-2011

Op 17 november 2011 publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer het rapport 'Beoordeling stand van zaken aanpak beleidsinformatie jeugdzorg'. In dit rapport en het persbericht van de Rekenkamer staat in niet misverstane bewoordingen, dat Gedeputeerde Staten in Noord-Holland ‘de aanpak van de beleidsinformatie Jeugdzorg niet op orde heeft’.

Het rapport baart GroenLinks grote zorgen, vandaar dat de partij direct vragen heeft gesteld over dit onderwerp. Voor GroenLinks staat voorop dat de kinderen in Noord-Holland die jeugdzorg nodig hebben centraal moeten staan. Naar de mening van GroenLinks is er volgens het onderzoek van de rekenkamer een situatie ontstaan waarin de grip op de Jeugdzorg steeds diffuser wordt.

Unieke Zaken  Amstelveen
(Bron GL-NH - 2011)

Lene Grooten, Statenlid voor GroenLinks in de Provincie Noord-Holland


Woordvoerder Lene Grooten: “Dit onderwerp dreigt een enorme brij aan besluiten, aanbevelingen en stukken te worden die bijna niet meer te bevatten en te controleren is. Ik maak me zorgen hoe wij als Provinciale Staten in een welles-nietes tussen de Rekenkamer en Gedeputeerde Staten de juiste beslissingen kunnen nemen.

De kinderen van Noord-Holland moeten centraal staan, maar het gaat steeds alleen maar over cijfers, plannen en rapporten, waar van alles op aan te merken is. De grip op de Jeugdzorg is enorm urgent, ook gezien het feit, dat we als provincie de jeugdzorg over een aantal jaar zorgvuldig moeten overdragen aan gemeenten. Naar mijn gevoel is de grip ver te zoeken”

Datawarehouse wordt voortgezet

Mede met het oog op de komende overgang van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten speelt de vraag, hoe gewenste informatie over aantallen kinderen, in- en uitstroom, wachtlijsten ed. het beste beschikbaar moet worden gesteld. De provincie moet als toezichthouder dus over juiste en up to date informatie beschikken om de uitvoering van de wet op de Jeugdzorg te kunnen controleren.

In 2009 beslisten Provinciale Staten tot het beschikbaar stellen van extra middelen om deze informatie op orde te krijgen. Er werd gestart met een zogenaamd ‘datawarehouse’ om alle informatiestromen te bundelen. In het voorjaar van 2011 kaartte de Rekenkamer ernstige tekortkomingen in dit datawarehouse aan in het rapport “Doorwerking Kind centraal, of cijfers centraal”.

De afgelopen maanden zijn meerdere plannen om dit te verbeteren door Gedeputeerde Staten afgekeurd en lijkt het erop, dat een goed plan op dit terrein niet te verwachten is. Gedeputeerde Staten hebben op 8 november besloten om wel door te gaan met het datawarehouse, ondanks dat de commissie ZCM eerder had gevraagd om meerdere scenario’s.

GroenLinks is verbijsterd over de aanpak en dit genomen besluit, gezien het feit dat Gedeputeerde Staten het Rekenkamer rapport niet hebben betrokken in hun besluit en Provinciale Staten hebben gepasseerd. Op 28 november 2011 vergadert de commissie Zorg, Cultuur en Middelen over dit onderwerp. De vragen van GroenLinks zijn hier te lezen, hier vindt u het rapport en het persbericht van de Rekenkamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.