Bijgewerkt: 2 maart 2024

GroenLinks reactie op de lokale klimaattop

Nieuws -> Politiek

Bron: GL-Amstelveen
19-10-2010

Afgelopen vrijdag (15 oktober 2010) heeft u namens het college van B en W een persbericht ontvangen over de lokale klimaattop die afgelopen donderdag (14 okt.) is gehouden op de nieuwe gemeentewerf in Amstelveen. Als raadslid voor GroenLinks en initiatiefnemer van de motie die tot de klimaattop heeft geleid, wil ik daar graag op reageren.

Ik deel het enthousiasme van het college over het evenement. Ik wil wethouder Groot ook complimenteren met de manier waarop de motie is uitgewerkt tot een mooie bijeenkomst met deelnemers die niet alleen binnen Amstelveen maar ook ver daarbuiten van groot belang zijn, en met een inspirerend programma. En ook al was een enkele ambitie al eens bij een eerdere gelegenheid uitgesproken, ik vind het moedig van de partijen die het akkoord hebben ondertekend dat zij hun duurzaamheids ambities zo in het openbaar durven vast te leggen.

Maar het ging natuurlijk niet alleen om de grote deelnemers. Er waren ook veel mensen van bijv. scholen en kleinere bedrijven. De klimaattop was met nadruk ook voor hen bedoeld. Ik was dan ook verheugd om te zien dat er tussen de programmaonderdelen door en op de "inspiratiemarkt" veel werd genetwerkt.

Ik hoorde al van een mooi samenwerkingsverband tussen een school en een bedrijf dat daar spontaan is ontstaan. Dat is maar een voorbeeld, maar ik ben daar wel erg verheugd over. Een van de doelen van de klimaattop was namelijk dat dat soort nieuwe verbindingen zouden ontstaan, die de deelnemers nieuwe kansen bieden.

Ik kijk dus tevreden terug op de klimaattop en ik hoop dat in de tijd zal blijken dat de top heeft geleid tot veel positieve spin-off.

Met vriendelijke groet, Albert Maarse, raadslid GroenLinks-Amstelveen



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.