Bijgewerkt: 30 november 2021

GroenLinks vindt de Woonvisie de gemiste kans

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
18-10-2011

GroenLinks-Amstelveen heeft tegen de Woonvisie gestemd die afgelopen woensdag in de Raad is besproken. GroenLinks heeft onvoldoende vertrouwen, dat de voorgestelde maatregelen ertoe gaan leiden, dat de wachttijden voor sociale huurwoningen verkorten. Verder heeft zij zorgen dat er zelfs maar voldoende woningen over zullen blijven voor Amstelveense woningzoekers.

Uit schriftelijke vragen die GroenLinks eerder over het onderwerp had gesteld, blijkt dat het merendeel van de sociale huurwoningen op termijn geliberaliseerd kan worden. In twee moties hebben we gevraagd hierover prestatie afspraken te maken met de corporaties en de voorraad woningen en hoeveelheid mensen die erop aangewezen zijn in de peiling te houden. Beide moties hebben het niet gehaald.

van Wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Tessa van Wijnen: Voor ons wordt het dan teveel struisvogelpolitiek. Het College houdt ons steeds voor de mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning  te willen huisvesten. Zij wijst echter elke manier om dat te controleren van de hand. Dat is ongeloofwaardig.

GroenLinks vindt het belangrijk in te zetten op doorstroming. Dat kan alleen door een echte inspanning te leveren om betaalbare koopwoningen of dure huurwoningen te creëren, door ze te bouwen. Het omzetten van sociale woningen tot betaalbare koopwoningen kan daarbij ook een rol spelen. De huidige voorraad is echter net aan toereikend, dus dat zou automatisch bijbouwen betekenen.

Tessa van Wijnen: Er wordt de hele tijd gezegd dat we eigenlijk 3000 woningen teveel hebben. Wethouder Groot moest tijdens de bespreking in de Raad nog toegeven, dat hij geen rekening had gehouden met bijvoorbeeld mensen die hier al werken, maar nog niet wonen of mensen die om andere redenen een binding met de gemeente hebben. Een deel van die 3000 woningen zal hoe dan ook geliberaliseerd worden.

GroenLinks wil, dat de wachttijden verkorten en sociale huurwoningen toegankelijker worden voor woningzoekers. Dat betekent inzetten op doorstroming, aanpakken van scheefwonen, de voorraad op peil houden en bouwen van betaalbare woningen. De nu aangenomen Woonvisie is in dat opzicht een gemiste kans.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS