Bijgewerkt: 5 juni 2023

GroenLinks vindt de woningprijzen in De Scheg Oost erg hoog

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen/Gemeente Amstelveen
17-10-2022

730.000 tot 2 miljoen euro: zoveel kosten de duurste woningen in de aanstaande nieuwbouwwijk De Scheg Oost, zo blijkt uit een recente brochure. Net als eerder Actief voor Amstelveen is ook GroenLinks geschrokken van deze bedragen.

De raadsfractie begon zich tevens zorgen te maken over de geplande 20 % middeldure woningen in de prijsklasse tussen 290.000 en 363.000 euro die daar ook zouden moeten komen. Raadslid Gert Jan Slump stelde er woensdag 12 oktober 2022 vragen over tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Foto Amstelveen
(Bron Gert Jan Slump - 2022)

Gert Jan Slump raadslid van GroenLinks-Amstelveen

Gert Jan Slump: 'De fractie van GroenLinks heeft kennis genomen van de berichtgeving over de start van de verkoop van woningen in plan De Scheg, deel Oost (Eilands Eigen). In een brochure worden de eerste ruim 120 woningen aangeboden voor een vanaf prijs tussen 730.000 euro tot bijna 2.000.000 euro. Naar aanleiding daarvan is contact geweest met de gemeentelijk projectleider van De Scheg en technische informatie ingewonnen. Dat had mede te maken met onze zorg of deze prijzen een voorbode zijn van de verdere uitvoering en / dan wel of de doelstelling in plan De Scheg voor onder meer 20% middeldure koop tussen de 290.000 en 363.000 euro in latere deelplannen gerealiseerd zal worden.

Onze vragen aan het college zijn:

1. Is het college van mening dat de oorspronkelijke doelstelling voor 20% middeldure koop nog gerealiseerd kan worden?

2. Op welke doelgroep met betrekking tot doorstroming richten zich de nu te realiseren woningen?

3. Is het college bereid en in staat aan te geven hoe de doorstroming zoals bedoeld in bouwplannen als in plan De Scheg en de doorstroming zoals gerealiseerd in die bouwplannen zich tot elkaar verhouden?

Dank u wel voorzitter!'

Het antwoord van Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Dank voor Groen Links voor de vragen! Zoals u weet is De Scheg al een heel lang lopend project. In 2015 werd de ontwikkelvisie vastgesteld, in 2020 het ruimtelijk raamwerk wat de verfijning daarvan is en daar wordt inderdaad ongeveer 20% van de woningen beoogt in vrije sector huur segment.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 oktober 2022

Het heeft dus geen betrekking op de koop en de verwachting is dat het nog steeds gerealiseerd kan worden. Dat was destijds om € 1.000 in de maand, inmiddels geïndexeerd naar € 1.100 en dat onze verwachting dat nog steeds gerealiseerd kan worden inclusief de indexering die natuurlijk ieder jaar wel plaatsvindt.

Het actuele woningbouwprogramma past dan inziens ook in de ontwikkelvisie en het vastgestelde raamwerk. U vraagt ook naar de doorstroming en de doelgroepen. Nou De Scheg is altijd een wijk geweest die gericht is op gezinswoningen met appartementencomplexen als accenten in het middensegment. Het richt zich vooral op Amstelveners die een volgende stap zetten in hun wooncarrière van het middeldure naar dure segment ofwel van het betaalbare naar het middeldure woonsegment.

Op dit moment is volgens de opgave van de ontwikkelaar zo'n 75% van de optanten van woningen afkomstig uit Amstelveen en de optanten voor de tweekappers zijn 90% mensen vanuit de Westwijk, die graag de volgende stap zetten richting De Scheg. Ja aangezien dit College voornamelijk inzet op de doorstroming naar het middensegment zien wij niet veel meerwaarde in een onderzoek naar de exacte doorstromingscijfers binnen het vrije sector dure segment, maar we kunnen wel de herkomst van de optanten aangeven op dit moment. Dank u wel voorzitter dan wil ik het wel bij laten.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.