Bijgewerkt: 28 november 2021

GroenLinks vraagt hulp bij initiatiefvoorstel gelijke behandeling

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
06-12-2012

De fractie van GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel over gelijke behandelingsbeleid in voorbereiding. Dit, omdat zij vindt dat er tot nu toe te weinig aandacht voor dit thema is in de gemeente Amstelveen. Ze vraagt daarbij input van Amstelveense inwoners om het handen en voeten te geven.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Axel Boomgaars, raadslid GroenLinks-Amstelveen


Het plan ontstond zo’n jaar terug bij GroenLinks-raadslid Axel Boomgaars: “Ik las een rapport over de gezondheid van jongeren in de regio Amstelland, en las daarin, dat één op de zeven scholieren hier te maken krijgt met pesten, en de acceptatie van homoseksualiteit in Amstelveen het laagste ligt in de regio, namelijk maar net boven de 50%. Toen ben ik gaan kijken, wat wij daar als gemeente aan deden, en dat is best weinig."

Over de omvang van discriminatie in Amstelveen is nog wel meer bekend. Zo is de gemeente aangesloten bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), waar vorig jaar 50 klachten uit Amstelveen binnenkwamen. Boomgaars: “Dat is bijna wekelijks en dat vind ik echt veel voor een stichting waar ik eerst ook nog niet van gehoord had.”

Het initiatief valt uiteen in een deel aan algemene maatregelen, en actie op specifieke thema’s. Het algemene deel bestaat uit het actiever vergaren van informatie door de gemeente, het attent maken van eigen medewerkers en partners, en het nemen van enkele principiële maatregelen zoals het niet meer faciliteren van discriminatoire organisaties in gemeentelijke gebouwen en een stop op de ‘weigerambtenaar’.

Daarnaast heeft Boomgaars drie thema’s uitgekozen, waar de gemeente twee jaar lang actief actie op gaat ondernemen, en die naar twee jaar verwisseld kunnen worden voor andere. Dit zijn leeftijd, seksualiteit en afkomst. “We zijn een vergrijzende gemeente en weten allemaal, hoe moeilijk het voor ouderen op de arbeidsmarkt is, seksuele diversiteit in de sport is nog echt een taboe en we zijn qua afkomst een heel diverse gemeente, dat zijn thema’s die ik op wil pakken,” aldus de GroenLinkser

Om oplossingen voor die thema’s te krijgen, zoekt Axel input uit Amstelveen: “Ik geloof niet, dat je een thema als discriminatie oplost door een zak geld en wat regels, het gaat om een verandering in de houding van mensen. Dat kan ik niet in mijn eentje vanuit het gemeentehuis, ik zou graag van Amstelveners zelf horen, wat voor oplossingen zij zien als het gaat om leeftijd, seksualiteit en afkomst.

Ik kom graag bij mensen langs om hun ideeën te horen, en ze kunnen me ook gewoon e-mailen op a.boomgaars@amstelveen.nl. Als we dit met zijn allen oppakken, heeft dat het meeste effect.” Na het verzamelen van de input uit Amstelveen, hoopt Boomgaars dit initiatief begin volgend jaar aan de gemeenteraad voor te leggen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS