Bijgewerkt: 25 mei 2024

GroenLinks vragen ivm Gemeentelijke Nieuwsbrief nr. 11

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
14-07-2011

Geacht College,

Met stijgende verbazing heeft onze fractie kennis genomen van de Gemeentelijke Nieuwsbrief Sociale Zaken 'Goed Voorzien', nummer 11, juli 2011. De gehele voorpagina van deze Nieuwsbrief is in onze ogen benut voor partijpolitieke propaganda. Twee derde van de voorpagina is daarbij gebruikt voor een artikel over de partijpolitieke standpunten van de Ouderen Combinatie Amstelveen.

Goed-voorzien11 Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2011)

De omslag van de Gemeentelijke Nieuwsbrief Sociale Zaken 'Goed Voorzien', nummer 11, juli 2011 met de foto van Henk Fokkink, fractievoorzitter van OCA


In ruil daarvoor steekt de OCA in dit artikel de loftrompet over de verantwoordelijke wethouder Koops. Die vervolgens op haar beurt in haar column op de voorpagina het nodig acht om de gunst te retourneren en de OCA weer te prijzen. In onze ogen een genant één-tweetje tussen coalitiepartijen.

Mager  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Vraag 1. Kunt u verantwoorden, dat u gemeentelijke middelen benut voor de partijpolitieke profilering van coalitiepartijen? In hoeverre acht u dit een geoorloofde inzet van gemeenschapsgeld?

Navraag in het ambtelijk apparaat leerde ons bovendien, dat er geen sprake is van een schema voor deze nieuwsbrief, waarin in elke editie een andere politiek partij haar visie mag geven op dit thema. Ook heeft onze fractie daar nooit direct bericht over gekregen, of een verzoek toe gehad.

Vraag 2. Waarom heeft u ervoor gekozen alleen de Ouderen Combinatie Amstelveen deze gunst aan te bieden?

Onze fractie is van mening, dat partijpolitieke artikelen niet thuis horen in gemeentelijke uitingen en al helemaal niet, dat hiervoor gemeentegeld wordt aangewend. Politieke partijen dienen daarin zelf te voorzien. Het is in onze ogen extra triest, dat juist de Nieuwsbrief Sociale Zaken hiervoor wordt benut, die juist bedoeld is voor mensen die het al niet breed hebben.

Deze editie van de Nieuwsbrief gaat verder in belangrijke mate over de bezuinigingen op de WMO. In de ogen van de fractie van GroenLinks is het in dat licht extra schrijnend, dat schaarse middelen ingezet worden voor gunsten specifiek aan coalitiepartijen.

Vraag 3. Kunt u een overzicht geven van de reëel gemaakt kosten van deze voorpagina, alsmede een indicatie geven van de advertentiewaarde van deze voorpagina?

Vraag 4. Bent u bereid om de OCA te verzoeken deze kosten alsnog zelf te betalen?

Ons lijkt na deze uitglijder een royaal excuus op zijn plaats als erkenning, dat dit absoluut niet zo had gemogen. Daarnaast roept het de vraag op, hoe dit soort misstappen te voorkomen zijn. Bij eerdere vragen uit de gemeenteraad over uitglijders van het College op communicatiegebied heeft de Burgemeester als portefeuillehouder Communicatie aangegeven, dat de vakwethouder primair verantwoordelijk zijn voor hun communicatiebeleid.

Vraag 5. Acht u gezien deze misstap van Wethouder Koops, dat nog steeds een afdoende procedure, of ziet u aanleiding een meer collectieve verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van uw communicatie en het voorkomen van partijpolitieke profilering?

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Sander Mager Fractievoorzitter GroenLinksAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.