Bijgewerkt: 8 december 2021

GroenLinks wil aantasting landschap Oostermeerweg voorkomen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
14-11-2011

In de afgelopen week (45-2011) werd een beukenhaag geplant op het open grasland aan de Oostermeerweg. GroenLinks-Amstelveen vind dit een onevenredige aantasting van dit zeldzame bovenland en veenweide gebied.

Hans Koot; “Ik ben daar afgelopen woensdag zelf gaan kijken en heb met de bewoners gesproken. Er wordt daar een beukenhaag geplant met een hoogte van ca 2 meter. Dit tast de openheid van het landschap aan en het genot van bewoners en recreanten”.

Wij zijn hierop geattendeerd door brieven van bewoners, waarin zij aangeven dat de openheid van het landschap verdwijnt. Het is een gebied met een grote mate van openheid, grote natuurwaarde en een hoge cultuur-historische waarde. De aanplant wordt gedaan door de eigenaar van het gebied, voor zover wij weten, de heer Rappange (Amsteldijk Noord 35).


Grotere kaart weergeven De Oostermeerweg naast de buitenplaats Oostermeer

Hans Koot: “de openheid van dit landschap, het unieke bovenland en veenweidegebied wordt beschermd door het bestemmingsplan. Dat moet worden gehandhaafd. Daarover heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college”.

In het onherroepelijke bestemmingsplan Wester Amstel is dit opgenomen en wordt deze openheid beschermd door regels en voorschriften. Het gebied heeft de enkelbestemming ‘agrarisch’ in het bestemmingsplan Wester Amstel. Volgens ons valt het planten van een beukenhaag niet onder de toegestane bestemming van agrarisch en kan dus niet zomaar geplant worden.

Minimaal zou een aanlegvergunning nodig zijn die naar onze mening geweigerd zou moeten worden omdat deze aanplant niet voldoet aan de volgende voorwaarde van het bestemmingsplan ‘mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het terrein’.

Daarom roept GroenLinks, net zoals een aantal bewoners, op tot handhaving van het bestemmingsplan middels het laten weghalen van deze beukenhaag en andere aantastingen van het landschap die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Ter informatie: Het bestemmingsplan heet Wester Amstel, daar ligt dit gebied in, dat de bestemming agrarisch heeft, vandaar de naam Wester Amstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.