Bijgewerkt: 28 november 2021

GroenLinks wil alleen duurzame aanpassingen op de golfbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
17-12-2012

GroenLinks-Amstelveen heeft bij de bespreking in de afgelopen gemeenteraad op 12 december 2012 van het bestemmingsplan voor de golfbaan in de Bovenkerkerpolder een motie ingediend. Die beoogde, dat veranderingen op, of aan de golfbaan alleen worden toegestaan als de natuurbelasting en de belasting voor de leefomgeving niet toenemen. GroenLinks ziet in het bestemmingsplan, dat voorzag te veel ruimte voor maatregelen die leiden tot aantasting van de natuur daar.

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen in de raadzaal


GroenLinks heeft lang veel moeite gehad met het aanleggen van een golfbaan in het Amstelveens landelijk gebied. Het openbare, natuurlijke en groene karakter van het gebied is kostbaar en wordt erg gewaardeerd. Het gebied is belangrijk voor zowel flora als fauna. Nu de golfbaan er ligt wil GroenLinks dat, dat niet leidt tot aantasting van het gebied.

De nieuwe plannen met het gebied bieden de mogelijkheid om toch meer uit te breiden in bijvoorbeeld het aantal lichtmasten. Daarmee wordt volstrekt geen bescherming geboden aan de functie die het gebied als geheel heeft voor veel Amstelveners, wandelen en fietsen met de stad op de achtergrond. Als er jaar na jaar toch een steeds groter oppervlak verlicht wordt, tast je het open en natuurlijke karakter van het gebied aan.

GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen: “Wat ons betreft, waren er te veel open eindjes. Aanpassingen aan de golfbaan zijn alleen acceptabel voor een duurzamere inrichting van het gebied.” De motie werd mede ingediend door de ChristenUnie en kreeg de steun van de SP. Daarmee heeft de motie het niet gehaald.  

De golfbaan wordt gezien als groene recreatie en een meerderheid heeft er op dit moment geen behoefte aan extra bescherming te bieden aan de natuurwaarde van het gebied om de golfbaan heen. Tessa van Wijnen: “ Het college beloofde ons zorgvuldig handelen, de vraag wat dat precies betekent, blijft helaas onbeantwoord.”

GroenLinks wil, dat voor het gehele buitengebied het natuurlijke, open en groene karakter een leidende waarde is. Er zijn veel activiteiten die daarbij aansluiten, of die die waarde zelfs versterken. Ondernemen in het groengebied is voor GroenLinks wel iets, waar je als gemeente nauw betrokken bij moet willen blijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS