Bijgewerkt: 28 november 2022

GroenLinks wil betere zorg voor vrijwilligers van Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
17-12-2012

In de gemeenteraadvergadering van woensdag 12 december 2012 is met grote meerderheid een motie aangenomen om in het welzijnswerk veel meer aandacht te geven aan het belang, de rol en de positie van vrijwilligers. De motie werd ingediend door GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar en kreeg de steun van alle partijen, behalve de ChristenUnie.

Mijksenaar constateerde, dat bij de uitvoering van het welzijnswerk, zoals weergegeven in de nota ‘Bewoners aan Zet’ de inzet van vrijwilligers een toenemend belang krijgt. Maar tot haar grote verbazing kwam het woord ‘vrijwilliger’  slechts 4 maal in de nota voor.

mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 12 december 2012


Aan de invulling van de rol van vrijwilliger binnen het hele welzijnswerk werd ook in de nota van wethouder Koops (ChristenUnie) bijzonder weinig aandacht besteed. Dorien Mijksenaar: ‘Wil de inzet van vrijwilligers, en daarmee een cruciaal element van het nieuwe welzijnswerk slagen, dan kan en mag een uitwerking van de rol van de vrijwilliger in het Amstelveense welzijnswerk niet ontbreken. Uit deze uitwerking dient te blijken, dat in Amstelveen vrijwilligers echt worden gehoord, gekoesterd en gestimuleerd.’

Nu deze motie is aangenomen dient wethouder Koops op zo kort mogelijke termijn, in samenspraak met het bestaande vrijwilligerswerk in de welzijnssector, te komen tot een gedragen ‘Vrijwilligersnotitie’, waarbij tenminste de volgende onderwerpen worden betrokken:

-De gewenste positionering en organisatie van het vrijwilligerswerk in Amstelveen(bijvoorbeeld via de Vrijwilligers Centrale)
-Structureel en georganiseerd betrekken van vrijwilligers bij gemeentelijke besluitvorming die hen raakt (bijvoorbeeld via een Vrijwilligers Raad);
-Garanderen van voldoende continuïteit én vernieuwing in de pool van vrijwilligers.
-De wijze, waarop nieuwe vrijwilligers worden geworven en een plek kunnen vinden en krijgen bij verschillende instellingen;
-Mogelijkheden voor professionele ondersteuning van vrijwilligers.
-Deskundigheidsverbetering van vrijwilligers (bijvoorbeeld via een Vrijwilligers Academie);
-Stimulering van positieve publiciteit voor en aantrekkelijkheid van vrijwilligerswerk;
-Mogelijkheden voor het uiten van waardering voor vrijwilligers en hun werk.

Wethouder Koops, verdedigde zich in de raad door te stellen, dat er al heel veel voor vrijwilligers in Amstelveen gebeurt en gaf aan dat ze best ‘een A4tje’ wilde schrijven over deze punten. Volgens GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar is dat echter beslist niet genoeg.

‘Heel veel van wat er ‘geregeld’ is voor vrijwilligers staat helemaal niet op papier. Juist nu het welzijnswerk  in de toekomst door een andere partij dan Cardanus uitgevoerd zal worden, is het van cruciaal belang, dat alles goed overgedragen kan worden.

Heel veel vrijwilligers maken zich zorgen over alle veranderingen. Die zorgen moet de wethouder actief wegnemen en niet bagatelliseren. Met deze motie hopen we, dat bereikt te hebben’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.