Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks wil, dat luchtvervuiling opnieuw worden berekend

Nieuws -> Politiek

Bron: Fractie GroenLinks-Noord-Holland
08-10-2015

Nu blijkt, dat velen dieselauto’s veel vervuilender zijn, dat tot nog toe werd aangenomen, wil GroenLinks Noord-Holland, dat de effecten van de wegenplannen op de luchtvervuiling opnieuw worden berekend. Maar dan met de daadwerkelijke cijfers. De provincie moet de gezondheid van haar inwoners voorop zetten. GroenLinks heeft op 7 oktober 2015 hierover schriftelijke vragen ingediend.

GroenLinks NH fractievoorzitter Alwin Hietbrink: “De luchtkwaliteit in onze provincie voldoet op een aantal plekken nauwelijks aan de Europese normen. Dit dreigt alleen nog maar erger te worden door de zeer omstreden wegenplannen, zoals de verbinding tussen de A8 en A9 en de aanleg van de Duinpolderweg. Nu het Volkswagenschandaal de aandacht heeft gericht op de praktijken van autofabrikanten om de wettelijke uitstootlimieten te omzeilen, kunnen we niet anders, dan recente en lopende milieueffectrapportages voor infrastructuur op te schorten en opnieuw te laten onderzoeken.

Foto Amstelveen
(Foto Bram Kloos - 2015)

Alwin Hietbrink, fractievoorzitter van GroenLinks Provincie Noord-Holland


Luchtvervuiling is een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Op een aantal plekken in Noord-Holland, met name in en rond Amsterdam, Schiphol en de IJmond, ademen mensen dagelijks veel te vieze lucht in. Driekwartmiljoen dieselauto's zijn als "verdacht" aangemerkt. Het effect daarvan op de gezondheid van de omwonenden kan enorm zijn. Hietbrink: “Wij vinden, dat goed onderzocht moet worden, wat de precieze gevolgen zijn en, of er extra maatregelen genomen moeten worden. Je neemt geen gokje met de gezondheid van mensen."

Schriftelijke vragen over gevolgen autofraude luchtkwaliteit in Noord-Holland:

1) Wat zijn de gevolgen van het feit, dat auto’s vervuilender zijn dan eerder voorgespiegeld voor de MER-onderzoeken die in de afgelopen perioden voor projecten in Noord-Holland zijn uitgevoerd?

2) Kan GS uitsluiten, dat er door het feit dat auto’s vervuilender zijn dan werd aangenomen onbetrouwbare MER-onderzoeken zijn gebruikt bij wegenbouwprojecten in Noord-Holland? Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo neen, wat gaat GS doen om er voor te zorgen, dat dit wordt gecorrigeerd?

3) Is GS bereid om recente en lopende MER-rapportages voor infrastructuur op te schorten en opnieuw te laten onderzoeken? Zo neen, waarom niet?

4) Heeft de provincie inkomsten misgelopen door de fraude?

5) Hoeveel auto’s in Noord-Holland waren vrijgesteld (van wegenbelasting en daarmee) provinciale opcenten op basis van hun gerapporteerde energiegebruik?

6) Weet GS (bij benadering) hoeveel van deze auto’s, dat gebaseerd kan zijn op foutieve informatie? Zo ja, hoeveel dan? Zo nee, is GS bereid dit te achterhalen?

7) Een feitelijk hogere uitstoot van stikstof door de auto-industrie kan mogelijk gevolgen hebben voor andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Is het GS bereid te onderzoeken welke consequenties een grotere feitelijke uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s heeft op beleidsterreinen, waar de provincie verantwoordelijk voor is? Zo neen, waarom niet?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.