Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks wil meer aandacht voor dierenwelzijn

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
02-04-2012

Twee weken geleden stond in het Amstelveens Nieuwsblad een brief, waarin een Amstelveense zich ergerde aan het gebruik van mollenklemmen. GroenLinks heeft zich hierover eveneens verbaasd en naar aanleiding daarvan vragen gesteld in de Raad van 28 maart 2012.

GroenLinks vindt het gebruik van mollenklemmen dieronvriendelijk en zinloos. Uit een publicatie van de GGD blijkt, dat het als methode ter bestrijding van overlast inefficiënt is. Nieuwe mollen nemen de plek in van de oude en maken weer opnieuw molshopen. Tevens vindt GroenLinks het merkwaardig te spreken van overlast, als het gaat om een ongevaarlijk dier, dat geen bedreiging is voor de volksgezondheid.

mol Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

De Europese mol, (Talpa europaea), is een zoogdier van de orde Soricomorpha. De mol woont in een ondergrondse tunnel systeem, dat voortdurend wordt uitgebreid. Hij maakt gebruik van deze tunnels om op zijn prooi te jagen. Onder normale omstandigheden wordt het verplaatste aarde naar de oppervlakte geduwd, waardoor de karakteristiek molshopen ontstaan


GroenLinks heeft het College van Amstelveen gevraagd, wat nu eigenlijk de criteria zijn die we hanteren om vast te stellen of er sprake is van overlast. ‘ Gewoon als er teveel zijn en het gazon naar de knoppen gaat’, was daarop het antwoord, dat kwam van wethouder Raat, belast met overlast en handhaving.

Tessa van Wijnen: Ergens was dat ook heel grappig. We schuiven mollen blijkbaar in dezelfde categorie als hangjongeren, of zelfs vandalen. Het zegt iets over het faunabeheer in Amstelveen.  

In een flink aantal gemeentes is het gebruik alleen te spreken van overlast, indien het gaat om intensief gebruikte sport- of speelvelden, waardoor de aanwezigheid van molshopen een risico ontstaat voor sporters,of spelende kinderen.

Verder bestaan er duurzamere en diervriendelijkere methodes om overlast te bestrijden. GroenLinks vindt het jammer, dat de wethouder niet heeft aangegeven hier naar te willen kijken.

GroenLinks wil meer aandacht voor dierenwelzijn en wil daarvoor met een voorstel in de Raad komen. Het mollenoverlast beleid illustreert, dat er veel te verbeteren valt. Graag horen wij ook uw suggesties. Hoe vindt u, dat het dierenwelzijnsbeleid in Amstelveen verbeterd kan worden! U kunt uw reacties sturen naar fractie@groenlinksamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.