Bijgewerkt: 26 mei 2024

GroenLinks wil voor iedereen een geschikte woning

Nieuws -> Politiek

Bron: Tessa van Wijnen
27-12-2010

Scheve woonruimteverdeling

GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een persbericht van de gemeente over de verdeling van sociale huurwoningen. In het persbericht wordt aangekondigd, dat er meer seniorenwoningen komen om eengezinswoningen vrij te krijgen en de doorstroom te bevorderen.

GroenLinks wil, dat er voor iedereen een geschikte woning is. Veel jongeren en jonge gezinnen wachten ook op een woning. Met de verscherpte inkomensgrens, verandert er het komende jaar veel op de sociale woningmarkt. Het is belangrijk de consequenties daarvan te overzien, voordat beslissingen over woonruimteverdeling genomen worden.

van Wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Tessa van Wijnen, raadslid voor GroenLinks-Amstelveen


Tessa van Wijnen: 'Als gemeente kunnen we een relatief klein aantal sociale huurwoningen zelf toewijzen en daar is een grote groep gegadigden voor. Een deel daarvan zijn senioren die graag kleiner willen wonen, maar ook jongeren en jonge gezinnen moeten lang wachten. Inzetten op doorstroming van senioren helpt hun niet, als je hen ook niet een bepaalde voorrang geeft.

In het persbericht wordt ook vermeld, dat er naar meer vrije beleidsruimte gezocht wordt. Nu is het zo, dat de gemeente voor 30% van de vrijkomende sociale huurwoningen zelf kandidaten mag bedenken. In de praktijk gaat het gros van die woningen naar mensen met een sociaal medische urgentie. Het College wil die vrije beleidsruimte graag groter.

Tessa van Wijnen: 'Het klinkt leuk, een grotere vrije beleidsruimte, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als elke gemeente in de regio dat overneemt. Amstelveners die bv bij Schiphol werken, komen dan niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning in Uithoorn, als ze dat zouden willen. Het roept ook interessante vragen op over wie nou precies Amstelveners zijn en wanneer niet meer.

In juli 2011 wordt de Woonvisie in de gemeenteraad besproken. Dan wordt het totaalpakket gepresenteerd aan wat we hebben aan woningen en wat we erbij willen aan huur- en koopwoningen, hoog- en laagbouw. Het is begrijpelijk en pragmatisch om waar mogelijk daar al naartoe te werken. Dat moet er echter niet toe leiden, dat de gemeenteraad in juli alleen nog kan constateren, dat we het anders hadden willen doen.

Namens de GroenLinks fractie,

Tessa van WijnenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.