Bijgewerkt: 27 november 2021

GroenLinks wil wijkverpleegkundige terug in de buurt

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
08-06-2012

GroenLinks-Amstelveen wil de wijkverpleging terug in de wijk hebben. Een klein vakkundig team van wijkverpleegkundigen, werkend in een buurt, kan er volgens de partij voor zorgen, dat er betere kwaliteit geleverd wordt, minder zorguren nodig zijn, en het imago van de wijkverpleegkundige verbeterd wordt.

Het in de Tweede Kamer gesloten lenteakkoord regelt, dat wie zorg nodig heeft, deze zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving krijgt. Zo is afgesproken, dat naast het terugdraaien en verzachten van schadelijke bezuinigingen op het pgb, de ggz en de iq-maatregel, de investeringen in de ouderenzorg overeind blijven. Die afspraken moeten nu zo snel mogelijk ingevuld worden.

Om de zorg thuis ook echt goed in te kunnen richten is het volgens GroenLinks nodig, dat de komende tijd ook flink ingezet wordt op meer wijkverpleegkundigen en op betere afstemming met het eigen netwerk.

mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering


GroenLinks raadslid Dorien Mijksenaar wil, dat hier in Amstelveen snel actie op ondernomen wordt: ‘Langzamerhand komt ook in Amstelveen de wijkzuster als ideaal beeld weer in zicht. Wij denken daarbij aan wijkteam van hooguit 12 professionele mensen, waarin wijkverpleging en ziekenverzorging samenwerken met huisartsen, welzijns-  en vrijwilligersorganisaties. GroenLinks wil zo meer kwaliteit, korte hulplijnen, minder bureaucratie, minder kosten en meer voldoening voor de medewerkers in de wijkverpleging realiseren’.

Tijdens een bijeenkomst van het Vrouwenplatform op 6 juni 2012 met het thema: ‘Wijkverpleging terug. Waarom?’ bleek vorige week volgens Mijksenaar, dat bij gebruikers van de zorg behoefte is aan vertrouwde gezichten, aan 24-uurs dienstverlening, door hulpverleners met kennis van jouw specifieke situatie. ‘Nu zijn cliënten de gevangenen van willekeurige hulpverleners.

Mensen die tijdelijk, of blijvend afhankelijk zijn van zorg moeten optimale oplossingen aangeboden krijgen en niet gezien worden als een kostenpost. Door de nadruk te leggen op zorgonafhankelijkheid en zelfredzaamheid kunnen ze zo lang mogelijk een normaal leven leiden.

Door de verantwoordelijkheid terug te leggen bij de wijkverpleging, bureaucratie te vermijden, duidelijke financiële afspraken te maken, de indicatie te regelen en indien nodig de patiënten al in het ziekenhuis te bezoeken, zodat bij thuiskomst uit het ziekenhuis al het nodige al geregeld is’.

Tijdens de bijeenkomst van het Vrouwenplatform hebben Maaike Veeningen (D66) en Dorien Mijksenaar (GroenLinks) aangekondigd in de komende gemeenteraad een motie in te zullen dienen, waarin zij verzoeken een bijeenkomst te organiseren voor zorgcliënten.

 Dit zijn immers 'ervaringsdeskundigen' op het gebied van verleende zorg. Mensen die gebruik maken van de zorgorganisaties kunnen tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen, irritaties en vooral wensen op dit gebied kenbaar maken, zodat dit meegenomen kan worden in het zorgbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS