Bijgewerkt: 4 maart 2024

GroenLinks ziet geen enkele garantie verbetering Amstelveenlijn

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
13-02-2012

GroenLinks-Amstelveen ziet in de huidige keuzes omtrent de Amstelveenlijn nog niet de noodzakelijke verbetering van het OV voor Amstelveen. Afgelopen week tekenden de Stadsregio, Amsterdam en Amstelveen het bestuursakkoord ZuidAs en daarmee is definitief gekozen voor de ombouw Amstelveenlijn tot (regio)tram.

Lijn 5 blijft behouden en lijn 51 lijkt een pendel tussen Westwijk en  Station Zuid te worden. Maar GroenLinks maakt zich zorgen, dat wederom geen enkele garantie voor verbetering van de Amstelveenlijn door het College is binnengehaald.

GL-raadslid Tessa van Wijnen: ‘We weten nu eigenlijk alleen maar, wat Amstelveen niet meer krijgt. Geen rechtstreekse aansluiting op het metronet, geen directe verbinding naar Amsterdam CS. Het is goed, dat er een forse rijksbijdrage op tafel komt. Er liggen ook mooie plannen voor station Zuid en de NoordZuid lijn zal te zijner tijd ongetwijfeld snel zijn. Maar Amstelveners zullen straks een extra keer over moeten stappen en dat is simpelweg minder comfortabel dan blijven zitten. Op dat punt gaan we er dus fors op achteruit.

tram51 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tram 51 rijdt op de Beneluxbaan richting Westwijk


GroenLinks wil dan ook, dat het Amstelveense college heel snel met harde garanties komt over lijn 51. Wat GroenLinks betreft, moet de inzet daarbij zijn dat lijn 51 niet stopt op Amsterdam-Zuid, maar op Station Amsterdam Amstel. Ook het realiseren van een snellere  reistijd en een hogere frequentie zijn volgens GroenLinks belangrijk om de noodzakelijke kwaliteitsslag te maken.

GroenLinks is zich daarbij bewust van de grote hindernissen die nu in snel tempo genomen moeten worden. De Stadsregio heeft aangekondigd in maart een informatieavond te organiseren voor bewoners en dan in juli meer definitieve plannen te presenteren. Dat betekent, dat de komende maanden besloten moet worden welke haltes blijven en welke niet, hoe veiligheidsmaatregelen ingepast kunnen worden en wat vooralsnog de frequentie van de mogelijke voertuigen wordt.

Tessa van Wijnen: In de voorgaande periodes hebben is er steeds integraal nagedacht over verschillende varianten, wat nu het veiligst is en welke haltes echt essentieel zijn, hoe vaak er eigenlijk gereden moet worden. Nu breken we de hele discussie op in stukjes. Eerst wordt nu de keuze gemaakt voor een lijn tot aan Zuid, dan gaan ze het daarna hebben over haltering en infrastructuur in Amstelveen en de discussie over de frequenties komt pas bij de aanbesteding van het Amsterdams OV. Daarmee loop je het risico dat er bij elke beslissing een bezuiniging wordt ingebouwd en je aan het eind met een wel heel slap aftreksel  zit van je oorspronkelijke ambitie.

GroenLinks constateert, dat er bovendien waarschijnlijk onvoldoende financiën zijn om alle in het verleden gesuggereerde veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswensen in zowel Amsterdam Zuid als Amstelveen te realiseren. 

Daar liggen dus nog enkele zware keuzes.  GroenLinks maakt zich eveneens zorgen over de koers die portefeuillehouder Wiebes in de Stadsregio heeft ingeslagen. Hij wil vervoerders meer ruimte geven om zelf de frequentie waarmee gereden wordt te bepalen. Dat zou ook voor de Amstelveenlijn wel eens ernstige negatieve gevolgen kunnen hebben.

Tessa van Wijnen: Het beeld, dat we als grote winnaar uit de bus komen klopt voor ons dus absoluut niet. Amstelveen heeft al besloten, dat om bijna 6 miljoen euro te gaan investeren, terwijl we nog geen enkele garantie hebben, dat dit echt tot verbeteringen leidt.

GroenLinks past er daarom voor om behoud van een bestaande lijn, als lijn 5, en de nog zeer onduidelijke situatie rondom lijn 51 nu al een hoogwaardige verbetering te noemen. In de huidige situatie dient de Amstelveense raad in onze ogen juist zeer kritisch te zijn. Nu al roepen hoe blij je bent als coalitie is wel heel vreemd en in ieder geval heel prematuur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.