Bijgewerkt: 27 november 2021

Groengebied Amstelland handhaaft niet in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
24-05-2011

De in Groengebied Amstelland participerende provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Diemen, Ouder Amstel en Amstelveen hebben via een zogenaamde gemeenschappelijke regeling hun bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening voor dit groengebied overgedragen aan het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland.

Voordat het algemeen bestuur die verordening, die min of meer vergelijkbaar is met de Algemene Plaatselijke Verordening, kan vaststellen, dienen de deelnemende gemeenten daarmee in te stemmen.

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen raadslid voor CDA-Amstelveen, lid van de raadscommissies RWN en A9


Een verordening is echter alleen maar zinvol, als er ook toezicht uitgeoefend wordt. Het CDA is zeer verbaasd en steunt daarom ook het bezwaar van het college, dat in de praktijk handhaving door Groengebied Amstelland op Amstelveens grondgebied afwezig is.

Die verbazing is des te groter, wanneer uit de begroting van Groengebied Amstelland blijkt dat er per jaar omstreeks 400.000,-- euro voor toezicht in het totale gebied gereserveerd wordt.

Aangezien het Groengebied Amstelland een kwetsbaar en waardevol gebied is, vindt het CDA, dat het college nog een stap verder moet gaan en zo spoedig mogelijk met het algemeen bestuur, de provincie en de andere deelnemende gemeenten aan tafel moet gaan om te bezien hoe het toezicht verbeterd kan worden.

In het uiterste geval vindt het CDA dat Amstelveen niet met de verordening in moet stemmen, dat de gemeentelijke bijdrage voor toezicht moet worden geschrapt en dat de gemeente zelf via de APV op haar grondgebied moet gaan handhaven.

Groengebied Amstelland?

Groengebied Amstelland, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland, is de organisatie die het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal beheert. Tot deze gebieden behoren naast natuurgebieden ook recreatieplassen en weilanden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS