Bijgewerkt: 30 november 2021

Groenlinks-Amstelveen wil bescherming speelgroen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
31-01-2014

GroenLinks wil erkenning én bescherming voor het vele informele speelgroen in Amstelveen. In veel wijken bestaan speelplekken die daar oorspronkelijk niet altijd voor bedoeld zijn, maar waar door kinderen wel met heel veel plezier wordt gespeeld. Die fantastische klimboom, die ideale plek om een hut te bouwen, of dat veldje om lekker te struinen en te ravotten. GroenLinks wil deze plekken inventariseren en bereiken, dat onderhoud aan dit soort groen de speelfunctie ondersteunt. Nu ziet de partij, dat de gemeente de speelplekken juist vaak verwijderd, of vanuit het oogpunt van de kinderen ‘verpest’.

Amstelveen heeft een prachtige hoofdgroenstructuur met monumentale heemparken. Bijzondere bomen staan op een speciale bomenlijst. GroenLinks wil nu daarnaast een SpeelGroenlijst. Op deze lijst komen de plekken die voor kinderen in de wijken echt iets bijzonders toevoegen.

Een dergelijke lijst is een handvat voor groenbeheerders om op zulke plekken minder rigoureus te snoeien, beslist niet het giftige onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp te spuiten, of de zelfgebouwde hut te laten staan. GroenLinks raadslid Tessa van Wijnen:  ‘De speelplekken die kinderen spontaan zelf maken, zijn vaak de beste. In veel gevallen kan het ook gewoon. Als gemeente moeten we dat koesteren en daar van leren.’

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt, dat veel kinderen hun wijk saai vinden: een glijbaantje in een afgeschermd hoekje is voor veel kinderen niet uitdagend genoeg. Veldjes, natuur en schoolpleinen scoren wel goed. Spelletjes moeten niet voorgeprogrammeerd zijn, kinderen willen zelf op avontuur. En kinderen willen meedenken over spelen in hun wijk. Buitenspelen draagt volgens het onderzoek bij aan een gezonde leefstijl en verbetert de sociale cohesie in de buurt. Op initiatief van GroenLinks worden schoolpleinen in Amstelveen al groen en avontuurlijk ingericht.

GroenLinks-Amstelveen wil nu mogelijk maken, dat initiatieven van kinderen en hun ouders in de wijk ondersteund gaan worden, of in ieder geval niet tegengewerkt. De gemeente biedt bewoners die zelf een stukje openbare ruimte willen onderhouden en inrichten de mogelijkheid een gebruikersovereenkomst te sluiten. Dat is een formeel instrument, dat goed werkt voor grotere initiatieven maar met heel wat regels is omgeven.

GroenLinks wil  juist meer mogelijkheden voor kortlopende, of kleinschaligere initiatieven en spontane acties van kinderen. Tessa van Wijnen: ‘Kinderen en ouders kunnen soms met kleine middelen het groen in hun buurt echt naar hun wensen aanpassen. Dan gaat het groen echt leven. Als je wil dat de groene speelplek van jouw kinderen behouden blijft, is het belangrijk deze aan te melden voor de SpeelGroenLijst.‘

In de aanloop naar een SpeelGroenLijst inventariseert de GroenLinks-fractie zelf het waardevolle speelgroen in Amstelveen. Zij verzoekt ouders en kinderen om hun plek aan te melden door een mailtje, liefst met foto aan: fractie@groenlinksamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS