Bijgewerkt: 2 december 2021

Groenlinks en VVD vinden elkaar

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD- en GroenLinks-Amstelveen
24-10-2011

Onder druk van de landelijke bezuinigingen stelt het College van Amstelveen in een raadsvoorstel voor om de subsidie aan gesubsidieerde banen stapsgewijs af te bouwen. Groenlinks en VVD vrezen voor het op straat komen te staan van mensen die moeilijk opnieuw aan het werk komen.

rietdijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marius Rietdijk, raadslid van VVD-Amstelveen


De partijen zullen het college tijdens de commissievergadering B en S vragen om zich sterk te maken om deze mensen die al in inkomen achteruit gaan, niet dubbel te treffen met ook ontslag. En hen met behoud van uitkering (eerst met behoud van werkeloosheidsuitkering en daarna met behoud van bijstanduitkering) het werk te blijven laten doen. Groenlinks en VVD vragen het college om hierover in overleg treden met het UWV, de uitkeringsinstantie.

Dat is in lijn met de beantwoording door het college op vragen van de VVD van enkele weken geleden over de zogenaamde Klimopbanen. Het college antwoordde toen, dat zij zich sterk maakt voor het creëren van Klimopbanen, voor zover deze er al niet zijn, na succesvolle invoering in de gemeente Enschede.

mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dorien Mijksenaar, raadslid van Groenlinks-Amstelveen


Klimopbanen zijn banen waarbij mensen met een bijstandsuitkering werkervaring opdoen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, ziekenhuizen, plantsoenen en bedrijven. Daar belangrijk werk doen dat anders blijft liggen vanwege de bezuinigingen.

De 'klimoppers' leren zo, voor zover ze daar moeite mee hebben een gestructureerder leven leiden en om klantgerichte sociale vaardigheden op te doen. Inmiddels blijken deze Klimopbanen dusdanig succesvol, dat andere gemeenten het voorbeeld volgen of gaan volgen, zoals Den Haag of Amstelveen.

Dorien Mijksenaar, Groenlinks-Amstelveen

Marius Rietdijk, VVD-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS