Bijgewerkt: 7 december 2021

Groenlinks: peuterspeelzalen ten grave gedragen

Nieuws -> Politiek

Bron: Groenlinks-Amstelveen
11-10-2011

De Amstelveense fractie van GroenLinks is teleurgesteld over de uitkomst van het debat rondom de peuterspeelzalen met wethouder Koops. Volgens de partij komt er van het gewenste behoud van de peuterspeelzaalfunctie niks terecht en is er niet geluisterd naar de bezorgdheid van ouders en peuterspeelzaalleidsters.

GroenLinks heeft afgelopen woensdag op 5 oktober 2011 in de commissievergadering van B en S met wethouder Koops en raadsleden gepraat over de peuterspeelzalen. De peuterspeelzalen worden momenteel in Amstelveen ondergebracht bij kinderopvangorganisaties. De raad had daartoe in november besloten, maar toentertijd meteen in een motie vast laten leggen dat de peuterspeelzaalfunctie behouden moest blijven. Volgens Groenlinks voert de wethouder de motie niet goed uit en informeert zij de raadleden slecht.

Tijdens een eerdere vergadering over hetzelfde onderwerp bleek de wethouder plotseling met een nieuw plan te komen en in de door haar aangeleverde cijfers bleken rekenfouten te zitten. Ze wilde toch direct weten, of ze door mocht, maar het had tot gevolg dat de vergadering geschorst moest worden om ouders, leidsters, organisaties en de raadsleden tijd te geven alles op een rijtje te zetten.

peuters Amstelveen
(Foto Cardanus - 2011)

De peuters van de peuterspeelzaal 'De Elzekatjes' spelen buiten


GroenLinks-burgerlid Stieneke Kruijer: ‘Het was onze inzet om te garanderen, dat Amstelveense ouders ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen bereiden kinderen voor op de lagere school en vereisen een duidelijk andere pedagogische aanpak dan kinderdagverblijven. Samenvoegen van de kinderdagopvang en peuterspeelzalen is een ingewikkeld proces en kost tijd.

Wij vinden, dat de wethouder veel te snel gaat en weinig moeite doet om de specifieke kenmerken van de peuterspeelzalen overeind te houden. Dat is in de commissievergadering wel gebleken.’ Daarmee doelt Kruijer op het feit, dat na twee jaar definitief een eind komt aan de gemeentelijke subsidie om twee keer per week van de peuterspeelzaal gebruik te maken. Overblijft de mogelijkheid voor één keer per week. Dat doet volgens GroenLinks geen recht aan het doel van de peuterspeelzalen.

‘Ouders hebben ingesproken, de ouderraad heeft ingesproken, leidsters hebben ingesproken. Allemaal hadden ze scherpe kritiek op de huidige plannen van de wethouder. Die kritiek delen wij, maar het mocht niet baten.’ aldus de GroenLinkser. Volgens de partij wordt er te veel vanuit financiële kaders geredeneerd en lijkt het steunen van de wethouder voor sommige partijen belangrijker, dan tegemoet komen aan onderbouwde kritiek vanuit de Amstelveense samenleving.

Wel breed werd door de commissie gevoeld, dat het optreden van wethouder Koops rommelig is gebleken. Ook ten aanzien van de communicatie met de huidige peuterspeelzaalleidsters werd geconstateerd, dat de wethouder steken laat vallen. ‘De wethouder leek zich deze kritiek echter niet aan te trekken en deed alsof ze geen steken heeft laten vallen.’

GroenLinks is echter tevreden, dat op haar aandringen de commissie heeft besloten het proces van samenvoegen de komende twee jaar scherp te volgen. Kruijer: ‘De monitoring van het proces is een goede zaak. Wij hebben de wethouder gedwongen om ieder half jaar verslag te doen. We zijn somber over de toekomst van peuterspeelzalen in Amstelveen, maar nu hebben we wel de mogelijkheid de wethouder aan  haar woord te houden over het behoud van de peuterspeelzaalfunctie voor zo lang het nog duurt.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.