Bijgewerkt: 25 mei 2024

Grote zorgen bewoners bij de bouwplannen Tulpenburg

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
05-07-2011

De VVD-fractie is tevreden met de bouwplannen aan de Tulpenburg en de Schulp. Er worden 40 eengezinswoningen gebouwd en 6 'twee-onder-een-kappers'. Een goede zaak dus voor ons woningbouwprogramma dat hiermee een oppepper krijgt.

Dit programma heeft echter ook gevolgen voor de buurt. Oude gebouwen maken plaats voor nieuwbouw en het straatbeeld veranderd. Daarom ben ik onlangs ook zelf in de buurt op bezoek geweest en heb samen met omwonenden naar de bouwlocatie gekeken.

ponjee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Tom Ponjee, raadslid voor de VVD


Veel van de bewonerswensen die ik toen hoorde zijn in het vernieuwde plan tegemoet gekomen. De oude scholen worden bijvoorbeeld zo snel mogelijk gesloopt om leegstand te voorkomen. Daarnaast blijft het speelveldje mogelijk toegankelijk tijdens de verbouwingen en worden de bomen in het plangebied zo veel mogelijk gespaard.

In de raadscommissie heb ik een grote zorg van de bewoners nogmaals onder de aandacht gebracht van het College B en W. In de buurt leeft namelijk de vraag, of de oorspronkelijke vorm van het veldje aan de Runmolen behouden kan blijven. Helaas is dit niet helemaal mogelijk. Wel wordt met de voorliggende NvU een groot en het belangrijkste gedeelte van het speelveld behouden. Daarnaast worden de opbrengsten van het resterende plangebied ondermeer gebruikt om te investeren in nieuwe scholen voor onze jongeren.

 De VVD-fractie heeft wel om een harde toezegging gevraagd voor de bewoners als het gaat om de toekomstzekerheid van het nieuw te realiseren speelveld. In het huidige bestemmingsplan is een gedeelte van het oude speelveld namelijk bestemd voor maatschappelijke doeleinden.

Hierdoor is bebouwing op dit speelveld mogelijk. In een reactie op een vraag van de VVD heeft wethouder John Levie (BBA) toegezegd om het toekomstige speelveld daadwerkelijk met groen te bestemmen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.