Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Henk Fokkink is in Amstelveen overleden

Nieuws -> Politiek

Bron: Koninklijke Nederlandse Dambond/OCA
05-01-2022

Oud-gemeenteraadslid Hendricus Willem Maria (Henk) Fokkink (1938) is op 31 december 2021 op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amstelveen overleden. Fokkink heeft veel voor de damsport betekend en was sinds 15 juni 2002 erelid van de Koninklijke Nederlandse Dambond. Daarnaast hij ook jarenlang actief als journalist voor het Amstelveens Weekblad en maakte van 2010 tot 2014 deel uit de Amstelveense gemeenteraad als lid van de Ouderen Combinatie Amstelveen.

De laatste jaren leefde Henk vanwege zijn leeftijd en gezondheid voor de damwereld een wat teruggetrokken bestaan. Henk was sinds 15 juni 2002 erelid van de KNDB. Die onderscheiding was zeker op zijn plaats, want als iemand veel voor de damsport heeft betekend dan is het Henk Fokkink. Het voert te ver om op deze plek al zijn activiteiten voor de damsport op te sommen, maar een greep daaruit mag niet ontbreken. Daarbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het interview dat Henk de Witt in 2003 met hem had en dat is gepubliceerd in Het Damspel van juni 2003.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Henk Fokkink lijsttrekker van de Ouderen Combinatie Amstelveen op 16 december 2009 in de raadzaal


Op 12-jarige leeftijd kwam Henk via de Katholieke Arbeiders Jeugd met dammen in aanraking en werd lid van de vereniging DID. In 1965 richtte hij in zijn woonplaats de damvereniging DCA op en is vele jaren voorzitter van ‘zijn’ vereniging geweest. Begonnen als onderwijzer stapte hij al snel over naar de journalistiek. Via de legendarische radio-sportverslaggever Theo Koomen kwam hij bij de radio terecht en verzorgde dertig jaar lang de verslaggeving van damwedstrijden in radio-sportprogramma’s. Hij was in die jaren ook perschef van de KNDB.

Organiseren was eveneens een kwaliteit van Henk. Samen met Thom Nobbe kreeg hij voor elkaar dat twintig jaar lang het voor de damsport uit promotioneel oogpunt belangrijke Dammen op de Dam werd gehouden. Hij was betrokken bij de Suikerdamtoernooien in Amsterdam en de KSH-toernooien in Hoogezand-Sappemeer.

Met R.C. Keller, H. de Jongh en H. Smit richtte hij in 1965 de Persvereniging van Damredacteuren op. Wekelijks verschenen de ‘gele’ circulaires met damnieuws en uitslagen, tweewekelijks de ‘witte’ circulaires met partijen voor de redacteuren van de damrubrieken in de diverse kranten. Dat was in de tijd dat er nog geen Turbo Dambase en Toernooibase bestond. Ontelbare uren moet Henk achter zijn typemachine hebben doorgebracht. Ook internationaal was Henk actief. Hij werd in 1986 door de Werelddambond onderscheiden met het Diplome Membre de Bienfaiteur FMJD. In 1988 behaalde hij het diploma om internationale wedstrijden te kunnen en te mogen leiden. Deze bevoegdheid heeft hij veel in praktijk gebracht.

Vele jaren was Henk Fokkink voorzitter van de Provinciale Noord Hollandse Dambond (PNHDB). Vanuit die functie bezocht hij jaarlijks de Algemene Vergaderingen van de KNDB. Hij had altijd veel belangstelling voor de financiën van de landelijke bond. Tot in details spitte hij de afrekeningen en begrotingen door, wat resulteerde in een lange lijst van vragen aan de penningmeester hetgeen een groot deel van de vergadertijd vergde. Dat werd hem, zowel door het KNDB-bestuur als de overige provinciale voorzitters, niet in dank afgenomen, maar Henk stoorde zich daar niet aan. Het heeft zelfs geleid tot het instellen van een vragenuur met betrekking tot de financiën voor aanvang van de AV. Maar het was ook Henk die, samen met een nieuwe penningmeester, zorgde dat de financiële positie van de PNHDB eind tachtiger jaren weer op orde kwam, waardoor een forse achterstallige contributie aan de KNDB kon worden afgedragen.

Behalve in de gemeentelijke politiek was hij actief in de Statenfractie van  de Ouderenpartij Noord-Holland. De OCA maakte sinds 2002 deel uit van de gemeenteraad. In de vorige zittingsperiode kreeg zij geen zetel, maar eerder – van 1998 tot 2002 wel. Sinds 1985 was hij freelance journalist actief. Hij was gespecialiseerd in de damsport, zelf verwoed dammer en internationaal arbiter. Ook was hij geruime tijd voorzitter van de Nederlandse Dambond.

Met het overlijden van Henk Fokkink is iemand heengegaan die op velerlei gebied veel voor de damsport heeft betekend, die kritisch en vasthoudend was, maar onder alle omstandigheden vriendelijk bleef. Zo zullen we ons Henk blijven herinneren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.