Bijgewerkt: 15 april 2024

Het 13de Wereldwaterdag thema is Water Waarderen

Nieuws -> Milieu

Bron: UN-Water/Wikipedia/Amstelveenweb
23-03-2021

De Wereldwaterdag is een jaarlijkse waarnemingsdag van de Verenigde Naties (VN) die wordt gehouden op 22 maart en die het belang van zoet water onder de aandacht brengt. De dag wordt gebruikt om te pleiten voor een duurzaam beheer van zoetwaterbronnen. Het thema van elke dag richt zich op onderwerpen die relevant zijn voor schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH=water, sanitation and hygiene), wat aansluit bij de doelstellingen van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6. Het World Water Development Report (WWDR) van de VN wordt elk jaar rond Wereldwaterdag uitgebracht.

UN-Water is de organisator voor Wereldwaterdag en kiest het thema voor elk jaar in overleg met VN-organisaties die een belang delen in de focus van dat jaar. Het thema voor 2021 was 'Valuing Water' (Water Waarderen) en de publiekscampagne nodigde mensen uit om deel te nemen aan een wereldwijd gesprek op sociale media om 'ons uw verhalen, gedachten en gevoelens over water te vertellen.'In 2020 was het thema 'Water en klimaatverandering'. Eerdere thema's voor de jaren 2016 tot 2019 waren 'Water en banen', 'Waarom water verspillen?' 'Natuur voor Water' en 'Niemand achterlaten'. Wereldwaterdag wordt over de hele wereld gevierd met een verscheidenheid aan evenementen. Deze kunnen theatraal, muzikaal of lobby-achtig van aard zijn. De dag kan ook campagnes omvatten om geld in te zamelen voor waterprojecten. De eerste Wereldwaterdag, aangewezen door de Verenigde Naties, was in 1993. Kijk rond op de Nederlandse website: https://www.wereldwaterdag.nl/ en op Twitter

Uit het rapport 2021 (Engels) van de VN: De huidige toestand van de watervoorraden onderstreept de noodzaak van een beter beheer van de watervoorraden. Het erkennen, meten en tot uitdrukking brengen van de waarde van water, en het integreren ervan in de besluitvorming, zijn van fundamenteel belang om te komen tot een duurzaam en rechtvaardig beheer van watervoorraden en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's= Sustainable Development Goals) van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De Amstel is een rivier in de provincie Noord-Holland in Nederland met de lengte van 31 km. Zij stroomt van het Aarkanaal en de Drecht in Nieuwveen noordwaarts, langs Uithoorn, Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, naar het IJ in Amsterdam. De Amstel begon oorspronkelijk bij de samenvloeiing van de Drecht en de Kromme Mijdrecht, iets ten zuidwesten van Uithoorn. Door kanalisatie en aanleg van het Amstel-Drechtkanaal in 1825 is het gedeelte tussen Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel onderdeel van dit kanaal geworden


Degenen die bepalen hoe water wordt gewaardeerd, bepalen hoe het wordt gebruikt. Waarden zijn een centraal aspect van macht en billijkheid bij het beheer van watervoorraden. Het niet volledig waarderen van water in al zijn verschillende gebruiksmogelijkheden wordt beschouwd als een hoofdoorzaak, of een symptoom, van de politieke verwaarlozing van water en het wanbeheer ervan. Maar al te vaak is de waarde van water, of de volledige reeks van meervoudige waarden, helemaal niet prominent aanwezig in de besluitvorming.

Hoewel de term 'waarde' en het proces van 'waardebepaling' goed gedefinieerd zijn, bestaan er verschillende opvattingen en perspectieven over wat "waarde" specifiek betekent voor diverse gebruikersgroepen en belanghebbenden. Er zijn ook verschillende methoden om waarde te berekenen en verschillende meetmethoden om waarde uit te drukken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.