Bijgewerkt: 7 december 2021

Het College van Amstelveen geeft niet tijdig antwoord over Groenhof

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
21-03-2017

Vorige week (11-2017) stelde de SP-Amstelveen vragen over de uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof en vooral welke rol de gemeente had in het overleg met de omwonenden. De SP had het college expliciet verzocht om uiterlijk 20 maart 2017 antwoord te geven. Dit omdat een voorstel aangaande het winkelcentrum 22 maart 2017 opnieuw op de agenda staat, en de beantwoording dan meegenomen kon worden op de fractievergaderingen. Helaas heeft het college nog niet geantwoord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Patrick Adriaans SP-Amstelveen gemeenteraadslid


Raadslid Patrick Adriaans: 'De raad heeft 8 februari besloten het voorstel niet in behandeling te nemen om gemeente, omwonenden en ontwikkelaar de tijd te geven tot een gezamenlijke oplossing te komen. Gezien het feit, dat er bezwaren zijn is dit onvoldoende gelukt. Als SP willen wij graag weten wat de inspanning van het college geweest is, maar het college informeert ons daar niet over, zelfs niet na onze vragen. Wij hebben ook contact met bewoners en zover onze informatie gaat heeft het er alle schijn van dat het college geen, of in ieder geval onvoldoende inspanning geleverd heeft om tot een gedragen oplossing te komen.”

Op 22 maart staat het voorstel weer op de agenda, op 23 maart is er een hoorzitting over de bezwaren van bewoners. De raad kan opnieuw besluiten tot uitstellen, maar dat stuit op weerstand van winkeliers omdat daarmee de planning van de verbouwing in het gedrang zou komen.

Adriaans: “Met ons eerste verzoek tot uitstel hebben wij tijd gemaakt voor een oplossing. Wij hopen, dat het college ons nog voor de raadsvergadering antwoord geeft, afhankelijk van de beantwoording overwegen wij zowel het opnieuw vragen van uitstel als een motie van afkeuring voor de portefeuillehouder(s). Het college zal duidelijk moeten maken, dat zij voldoende inspanning geleverd heeft om de partijen tot overeenstemming te brengen. Zoals de SP al eerder stelde, de bezwaren van de bewoners hoeven niet volledig gegrond verklaard te worden, wel moet er serieus gezocht zijn naar een oplossing. Daar hebben we op dit moment ernstige twijfels over. Wij betreuren het, dat het college kennelijk geen regie neemt op dit dossier.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.