Bijgewerkt: 23 juni 2024

Het Cultuureducatieconvenant Amstelland is ondertekend

Nieuws -> Cultuur

Bron: Cultuureducatie Amstelland
23-05-2024

Cultuur zorgt voor plezier en ontspanning, maar stimuleert ook het leren, het inlevingsvermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit. In de regio Amstelland vinden het primair- en voortgezet onderwijs en het culturele veld het belangrijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat cultuureducatie vanzelfsprekend en onmisbaar is voor alle kinderen en jongeren in de regio. Met de ondertekening van het cultuureducatieconvenant zorgen zij voor een cultureel Amstelland voor elk kind en elke jongere. Dit convenant werd op woensdagmiddag 22 mei 2024 ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in Platform C in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Sietske Dudink - 2024)

Vlnr.: wethouder José de Robles (Uithoorn), wethouder Frank Berkhout (Amstelveen), wethouder Victor Frequin (Ouder-Amstel) tijdens de ondertekening van het Cultuureducatieconvenant Amstelland op 22 mei 2024 in De Zonnesteinzaal van Platform C

Presentatie, optredens en expositie. In het kader van de ondertekening treden de leerlingen van De Blazersklas van basisschool De Cirkel op en is er een presentatie over creatief denken door David van der Kooij. Vervolgens tekenen de wethouders van de deelnemende gemeenten, directeuren van culturele instellingen en scholen, schoolbesturen en Méér Muziek in de Klas het convenant. Aansluitend is er een borrel. Na deze feestelijke bijeenkomst is het ook mogelijk om een bezoek te brengen aan de CmK-expositie. De expositie is een divers gezelschap aan beeldende kunst, samengesteld door leerlingen van vijftien scholen uit de regio die meedoen met de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK). In dit programma werken regionale scholen en culturele organisaties samen om cultuuronderwijs een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Sietske Dudink - 2024)

Optreden van de blazersklas

Verschillende organisaties uit de regio Amstelland hebben gisteren hun krachten gebundeld om cultuureducatie voor alle kinderen in Amstelland vanzelfsprekend te maken. Basisscholen, middelbare scholen, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn deden dit door het ondertekenen van het langverwachte Cultuurconvenant Amstelland.

Het convenant wordt gesteund door de in Amstelveen geboren wereldster Martijn Garritsen, bekend als Martin Garrix, om culturele activiteiten voor kinderen mogelijk te maken. Deze samenwerking onderstreept het belang van cultuureducatie en biedt kinderen de kans om hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Méér Muziek in de Klas, de stichting die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren door kunst- en cultuureducatie, was als aanjager nauw betrokken bij de totstandkoming van het Cultuurconvenant.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.