Bijgewerkt: 3 december 2022

Het Norovirus is de belangrijkste veroorzaker van voedselinfecties

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
27-09-2017

In 2016 zijn meer uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen geregistreerd dan in 2015. Of dat komt doordat er daadwerkelijk meer uitbraken waren, of dat er alleen meer meldingen zijn gedaan is niet bekend. Belangrijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken blijft het Norovirus. Dit blijkt uit een analyse van de geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2016 – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 2016 zijn in totaal 594 uitbraken gemeld met 2731 zieken. Het jaar ervoor waren dat 406 gemelde uitbraken met 1850 zieken. Net als in voorgaande jaren is het Norovirus de belangrijkste veroorzaker van voedselinfecties, gevolgd door Salmonella en Campylobacter.

Analyse registraties. Uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen worden geregistreerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en GGD-en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten). Zij registreren en onderzoeken deze uitbraken om meer zieken en uitbraken te voorkomen. De NVWA onderzoekt het voedsel en de plaats waar het wordt bereid. De GGD richt zich op de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en probeert via hen de mogelijke bronnen te herleiden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het beste is in de keuken verschillende snijplanken en messen te gebruiken voor rauw en gaar voedsel om kruisbesmetting te voorkomen


Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM voegt de meldingen van beide instanties samen en analyseert ze als een geheel. Deze analyse levert inzicht op in oorzaken van voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, de mate waarin ze voorkomen en mogelijke veranderingen hierin door de jaren heen. Deze inzichten helpen bij het bestrijden van voedselgerelateerde uitbraken.

Hygiënische maatregelen. Veel van deze voedselinfecties en -vergiftigingen ontstaan in de eigen keuken en zijn te voorkomen door meer aandacht te besteden aan voedselveiligheid. Naast hygiënische maatregelen, zoals handenwassen voor etensbereiding, is het belangrijk ‘kruisbesmetting’ te voorkomen. Hiervoor is het van belang in de keuken verschillende snijplanken en messen te gebruiken voor rauw en gaar voedsel.

Het Norovirus, is de meest voorkomende oorzaak van virale gastro-enteritis (infectieuze diarree) bij de mens. Het treft mensen van alle leeftijden. Het virus wordt overgebracht door fecaal besmet voedsel, of water, door persoonlijk contact en via aërosolisatie (klein en licht deeltjes, genoeg om door de lucht te worden geblazen). Jaarlijks wordt het Norovirus geassocieerd met 906.000 poliklinische bezoeken in geïndustrialiseerde landen, met 64.200 ziekenhuisopnames. In ontwikkelingslanden wordt het geassocieerd met 1,1 miljoen ziekenhuisopnames naar schatting 218.000 doden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.