Bijgewerkt: 15 juni 2024

Het VVD-Amstelveen standpunt over de opvang van asielzoekers

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
02-02-2023

De Amstelveense VVD vindt het goed dat de gemeente Amstelveen haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Dit standpunt wordt ingegeven door de overtuiging dat mensen die vluchten voor levensbedreigende situaties een veilige plek moeten kunnen vinden.

Maar, de liberalen zetten hun vraagtekens bij de verplichting die volgt uit de (te verwachten) spreidingswet. Fractievoorzitter Kees Noomen: 'Het is een gotspe dat deze wet nodig is, er zijn in Nederland zo’n 194 gemeenten (cijfers RTL september 2022) die gewoon niet hun steentje bijdragen. Amstelveen voldoet telkens keurig aan haar doelstellingen, maar Amsterdam bijvoorbeeld duwt haar opvangprobleem de regio in.'

De VVD vraagt zich af, waarom juist in gemeenten, waar de dichtheid qua bewoners al zo hoog is, er persé nog meer mensen moeten worden toegevoegd. Te veel mensen op elkaar zorgen voor problemen. 'We creëren potentieel een situatie van onverdraagzaamheid, onvrede en onveiligheid, en daar moeten we zeer alert op zijn' - aldus Noomen.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 februari 2023

De gemeente zorgt voor het aanwijzen van een locatie, maar het COA moet zorgen voor de bouw en de daadwerkelijke opvang. Onderbezetting en de daaruit volgende chaos bij het COA geeft de VVD niet veel vertrouwen in de uitvoering van de opvang. Zij vreest dan ook dat de reeds overbelaste voorzieningen in Amstelveen het nog zwaarder krijgen.

Mensen die rondhangen gaan zich vervelen. Een goede dagbesteding, dat mag zelfs werk zijn, ook al mag dat officieel niet, zou een goed middel kunnen zijn om overlast te beperken. De VVD sluit zich op dit punt volledig aan bij de suggestie van de PvdA.

'We moeten niet vergeten voor wie we hier eigenlijk zitten. Wij moeten het primair goed doen voor onze inwoners. Als de veiligheid, leefbaarheid en voorzieningenniveau onder druk komen te staan door een grote instroom van mensen die we hier moeten huisvesten, dan zijn we uiteindelijk niet goed bezig' - aldus Kees Noomen.

De liberalen willen maximale transparantie tijdens het hele traject van planning, bouw en ingebruikname van een AZC richting de inwoners van Amstelveen en de buurgemeenten. Veiligheid heeft daarbij hoge prioriteit.De volledige woordvoering van Kees Noomen tijdens het raadsdebat van 1 februari 2023 over de voorwaarden tot vestiging van een AZC leest u hieronder:

Een asielzoekerscentrum in Amstelveen

'Voorzitter,

Ik kom nog uit de tijd dat we een groot azc hadden in de Westwijk en ik woonde ernaast. Daar heb ik toen overigens nooit wat van gemerkt. De tijden zijn wel veranderd. Asielopvang is een uiterst gevoelig dossier, niet alleen in de landelijke en Europese politiek, maar zeker ook op gemeentelijk niveau omdat daar op korte termijn helaas de oplossing ligt. Hoewel het COA het meeste betaalt geeft het toch veel druk op de gemeentelijke capaciteit waardoor andere zaken misschien blijven en het ons uiteindelijk toch veel meer geld gaat kosten.

Uiteindelijk vindt iedereen vindt er wel wat van omdat het ons allemaal raakt. Iedere dag worden we geconfronteerd met verwoeste steden en andere oorlogsbeelden. Gelukkig de laatste tijd wat minder met overvolle rubberbootjes waar mensen het risico nemen voor hun vrijheid of misschien wel een beter leven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Het voormalige asielzoekerscentrum aan de Burgemeester Wiegelweg 2, in Amstelveen Westwijk op 22 mei 2005. In het AZC verbleven toentertijd 350 vluchtelingen. De sluitingsdatum van het Amstelveense AZC was 31 maart 2005. De gebouwen zijn inmiddels gesloopt

En we kennen ook allemaal de beelden van overlast, de verhalen van economische gelukszoekers, asielzoekers de niet of nooit teruggaan en landen die weigeren gevluchte inwoners terug te nemen. Daarboven op komt dat Nederland hoog in de lijstjes staat bij het toekennen van permante of voorlopige verblijfsvergunningen. Ook weten we dat asielzoekers, statushouders worden en voorrang hebben op woningen ook in Amstelveen en onze jongeren vervolgens geen woning kunnen vinden. Dit laatste is niet of bijna niet meer uit te leggen.

De landelijke politiek gaat over asiel en vluchtelingen, maar je ontkomt er niet aan dat we er hier ook wat van inden. Mensen maken zich zorgen over veiligheid, de druk op de voorzieningen en vragen zich af hoelang zij zelf achteraan moeten blijven sluiten. Dat zijn zaken waar we onze ogen niet voor moeten sluiten en die we op z’n minst moeten benoemen.

Waar we het denk ik allemaal over eens zijn is, dat als mensen moeten vluchten voor een oorlog in je eigen land we een veilige plek moeten bieden van een fatsoenlijk niveau. Dat zouden we zelf toch ook willen in een dergelijk geval?

Deze overweging ligt aan de basis van het besluit dat de VVD-fractie uiteindelijk voor dit raadsvoorstel is, hoewel zij zich zeker zorgen maakt over de invulling en uitvoering van de plannen wanneer de spreidingswet een feit is. Wij in Amstelveen lopen wij niet weg voor onze verantwoordelijkheden. Dat hebben we ook niet gedaan bij de noodopvang van Oekraïners want dat hebben we nooit gedaan en dat zullen dus ook nu niet doen. Opvang wel naar rato van het inwoneraantal en misschien met een correctie naar draagkracht.

En zorg dat er minimaal overlast is en zorg zoals er wordt voorgesteld voor voldoende dagbesteding en zet de asielzoekers misschien in de gemeentelijke organisatie waar dit kan en behoefte aan is. De VVD wil dat er maximale transparantie naar de inwoners en buurgemeentes wordt betracht en dat er niet dezelfde fouten worden gemaakt als bij de Syrië crisis. Alleen gezamenlijk kunnen we dit probleem oplossen en anders niet. Amstelveen hoeft zeker niet het beste jongetje van de klas te zijn maar accepteert zonder protesteren haar deel.

Het COA heeft goed zichtbaar gemaakt welke gemeentes in dit geval de kluit belazeren. In september 2022 heeft RTL het nog over 194 gemeenten die gewoon totaal niet hun steentje bijdragen. Dat er überhaupt een spreidingswet moet komen is een gotspe. Kort deze gemeentes op hun subsidies minister, op het gemeentefonds als dat kan en nodig ze nergens meer voor uit en zet ze op een blacklist wat voor iedereen goed zichtbaar is.

Dit geldt dit natuurlijk net zo hard in Europa. Alleen als we het nationaal goed geregeld hebben kunnen we een grotere mond hebben in Europa. Zeker nu er volgende maand een Europese top over is. Als ik trouwens vluchteling zou zijn, dan zou ik ook naar een fatsoenlijk land gaan met het hoogste voorzieningenniveau, waar je meteen een advocaat krijgt en de grootste kans op een huis en een hoog bedrag voor de kosten voor levensonderhoud. Geen wonder dat Nederland meer aanloop heeft dan andere landen. Ook dit moet stoppen.

Alleen als er een Europees Ter Apel of centraal eerste aanmeldcentrum komt welke kosten door alle Europese landen gedeeld worden en de vluchtelingen gelijkmatig over Europa worden verdeeld lossen we het probleem in ieder geval voor de rijkere landen op. Laat de gemeente Amstelveen een oproep doen aan het kabinet voor een dergelijk pan- Europese oplossing of veto voorlopig alle Europese besluiten.

Tenslotte het te veel opnemen van vluchtelingen is grootste garantie dat we onze duurzaamheid doelstellingen niet halen. Misschien wordt links Nederland dan ook eens wakker.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.