Bijgewerkt: 12 juni 2024

Het community art project 'De deuren staan open!' onthuld

Nieuws -> Cultuur

Bron: Jeltje van Houten / Stephanie Rhode
11-04-2014

Op donderdag 10 april 2014 om 15 uur was de onthulling van het buurtkunstwerk 'De deuren staan open!' in de wijk Bankras-Kostverloren in Amstelveen. Het kunstwerk is het resultaat van een kunstproject, dat in september 2013 van start is gegaan en onder leiding stond van Stephanie Rhode en Jeltje van Houten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Amsterdamse straatorkest Toeters en bellen! maakt de sfeer vrolijker

Burgemeester Fred de Graaf van Amstelveen, Elke Heidrich van woningstichting Eigen Haard en Wilma Driessen, voorzitter van het wijkplatform Bankras/Kostverloren hadden allen een bijdrage hieraan geleverd. De middag werd muzikaal omlijst door het straatorkest Toeters en bellen! met 18 muzikanten!

Toespraak Jeltje van Houten:
‘Daar staan we dan, bij wederom een kunstwerk gemaakt door een groep wijkbewoners, ditmaal in de wijk Bankras-Kostverloren in Amstelveen. Willekeurige wijkbewoners hebben in september 2013, na oproepen in de plaatselijke pers en flyers in de brievenbus, de dappere stap genomen mee te doen aan dit buurtkunstproject. De inzet en betrokkenheid van de groep was groot, de werkzaamheden tijdens het project zijn naast inspirerend en leuk soms ook zwaar en taai geweest’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Projectleider, beeldend kunstenaar Jeltje Houten spreekt de mensen toe


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Veel buurtbewoners kwamen naar de onthulling


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wilma Driessen, voorzitter van het wijkplatform Bankras/Kostverloren, verwelkomt het kunstproject in haar wijk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het community art project 'De deuren staan open!'

‘Maar doorzetters haken niet af en hier staat een werkstuk om heel trots op te zijn. Maar als feestvarkens staan wij hier niet alleen. We staan hier samen met een aantal onmisbare personen die wij vanmiddag hebben uitgenodigd een woordje te spreken. Zij staan voor organisaties die even zo belangrijk zijn voor het welslagen van deze buurtkunstprojecten. Naast dat er durf en inzet voor nodig is van de deelnemers aan het project zelf is er een vergelijkbare inzet en durf nodig van de beleidsmakers’.

‘Want, als financiers van deze projecten moeten zij willen meegaan in de achterliggende gedachten van deze sociale projecten en deze ook met geld willen ondersteunen. Zonder financiering door de gemeente Amstelveen, Eigen Haard, Wijkplatform Bankras-Kostverloren, toen nog Cardanus en Stichting Theo Janssen Fonds zou dit project niet van de grond zijn gekomen. Dank aan deze partijen die open stonden voor de dromen en later de concrete plannen van deze wijkbewoners en van Stephanie en mij als leiding gevende kunstenaars. Daarmee hebben deze organisaties laten zien te geloven in dit format van Community Art. Buurtbewoners, of flatbewoners, kortom het idee faciliteren om groepen mensen de kans te bieden samen te werken aan het bedenken en maken van een kunstwerk’. En hen zo de kans te bieden elkaar beter te leren kennen’.

‘Dat is van groot belang, zeker in een tijd waar verwijdering tussen bevolkingsgroepen op de loer ligt, juist nu is het moment om in te zetten op projecten als deze, waar wordt ingezet op juist het verbinden van mensen. Het werkt, het heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en Stephanie en ik hebben reeds nieuwe aanvragen ontvangen: dus het zaadje is gepland en werpt zijn vruchten af. Graag sluit ik af met enkele woorden op persoonlijke titel: Geef haatprekers geen kans, maar reik elkaar de hand. Hoe geweldig is het als kunst daarin de verbindende schakel kan zijn. Dank u wel’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Beeldend kunstenaar Stephanie Rhode tijdens haar toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Elke Heidrich, directeur Wonen bij woningstichting Eigen Haard aan het woord


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen volgde het kunstproject en hij is heel tevreden met het resultaat


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wilma Driessen, voorzitter van het wijkplatform Bankras/Kostverloren knipt met een schaar het lintje door en
kunnen de mensen door de open deuren heen lopen

Toespraak Stephanie Rhode tijdens de onthulling ‘De deuren staan open’
‘Welkom allemaal bij de onthulling van het buurtproject ‘De deuren staan open’.

‘Mijn naam is Stephanie Rhode en ik mocht samen met Jeltje van Houten, mijn collega kunstenaar dit project leiden. Hartelijk Dank Jeltje!!!! Ik ga jullie iets vertellen over de inhoud en de gedachten van dit kunstwerk. Kunst is er niet alleen, maar om mooi te zijn. Een passend schilderij boven de bank is leuk, maar ik noem dit niet zo snel kunst. Een beeld, of schilderij moet iets zeggen, iets vertellen en soms zelf iets oproepen’.

Voor dat wij als groep tot dit prachtig resultaat gekomen zijn, hebben we veel gepraat, ontwerpen en gezocht naar wat de wijk Bankras-Kostverloren voor de bewoners beteken en hoe men deze betekenissen ruimtelijk zou kunnen omzetten. Het moest geen klein knutsel werk worden, omdat het hier om een openbare ruimte gaat, het moest een beeld worden, waaraan veel mensen actief aan mee zouden kunnen werken, het moest geschikt zijn voor buiten en vandalismebestendig zijn’.

‘Het moest gemakkelijk te onderhouden zijn, het moest technisch en ook financieel haalbaar zijn en het moest iets zeggen, iets uitstralen, iets betekenen. Kortom geen geringe lijst die we ‘af te werken’ hadden. Maar het is gelukt! Wat u hier ziet, zijn tegels van beton gegoten (900 kg).De verschillende symbolen en motieven hebben de buurtbewoners van doppen van biervaten gelegd. Met veel geduld en creativiteit zijn zij aan de slag gegaan. De kleuren moesten op elkaar afgestemd worden, de symbolen moeten zeggingskracht hebben en er moest een duidelijke lijn in zitten. Ik zou het toelichten:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ter afsluiting van de feestelijke opening zingen de aanwezigen het liedje met het orkest mee: 'Vijftig jaren oud, we maken kunst in Amstelveen, viftig jaren jong in elke buurt in Amstelveen'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Een klein kleurrijk stukje van het wandelpad

In het midden liggen twee harten = warme kleuren, het centrum, van hier uit, de mens….van daar uit zie je motieven in twee richtingen gaan = van buiten naar binnen, van twee kanten te belopen, ontmoeting in het midden…..Hart, huis, potje, spelden kind, kopje koffie, schemerlamp, theepot =  huislijke motieven, symbolen voor thuis voelen, op de juiste plek wonen, gezelligheid, onbevangenheid, buiten spelen…..fiets, skeelerende jongen, paraplu, vogel, zwaan, kever en boom = buiten spelen, genieten van de natuur, ook als het reggend, dichtbijtend van groene omgeving waarderen, genieten van kleine dingen….’

‘De drie poederkcoated deuren staan open, zo als de titel van het beeld als zegt. Dit staat centraal voor de wijk. Mensen willen elkaar ontmoeten, willen open staan voor elkaar en naar elkaar luistenen en elkaar begrijpen. Mooier kan je het symbolisch niet uitbeelden. De kleur van de deuren is blauwgroen en geeft de kleuren weer van het water in de buurt, de groene omgeving en de lucht’.

‘De deuren trekken de aandacht en dit is ook nodig om hier naar toe ‘gelokt te worden’. Als je allen met je auto hier langs rijd zie je niet, wat voor een schat in het gas ligt. Het subtiele en kleurrijke pad ontvouwt zich pas aan de toeschouwer als deze de tijd neemt om hier overheen te wandelen. Bij deze nodig ik jullie straks uit…. Voor meer informatie klik hier voor een verslag in woord en beeld op de pagina van het project!’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.