Bijgewerkt: 11 april 2021

Het coronavirus muteert volgens Chinese onderzoekers

Nieuws -> Gezondheid

Bron: National Science Review
05-03-2020

De SARS-CoV-2-epidemie begon eind december 2019 in Wuhan, China en heeft sindsdien een groot deel van China getroffen en heeft wereldwijd grote bezorgdheid gewekt. Hierin hebben de onderzoekers Tang, Xiaolu, Wu en Changcheng in een rapport in het National Science Review op 3 maart 2020 schrijven over de omvang van de moleculaire divergentie tussen SARS-CoV-2 en andere gerelateerde coronavirussen dat ze hadden onderzocht.

'Hoewel we slechts 4% variabiliteit in genomische nucleotiden vonden tussen SARS-CoV-2 en een vleermuis-SARS-gerelateerd coronavirus (SARSr-CoV; RaTG13), was het verschil op neutrale locaties 17%, wat suggereert dat de divergentie tussen de twee virussen veel groter is dan eerder geschat. Onze resultaten suggereren dat de ontwikkeling van nieuwe variaties in functionele sites in het receptor-bindende domein (RBD) van de piek gezien in SARS-CoV-2 en virussen van schubdier SARSr-CoVs waarschijnlijk worden veroorzaakt door mutaties en natuurlijke selectie naast recombinatie.Populatie genetische analyses van 103 SARS-CoV-2 genomen gaven aan dat deze virussen geëvolueerd zijn naar twee belangrijke types (aangeduid als L en S), die goed gedefinieerd zijn door twee verschillende SNPs die bijna volledige linkage tonen over de virale stammen die tot op heden gesequencieerd zijn. Hoewel het L-type (2%) meer voorkomt dan het S-type (∼30%), bleek het S-type de voorouderlijke versie te zijn. Terwijl het L-type meer voorkwam in de vroege stadia van de uitbraak in Wuhan, daalde de frequentie van het L-type na begin januari 2020.

Menselijk ingrijpen kan een zwaardere selectieve druk hebben gelegd op het L-type, dat agressiever zou kunnen zijn en zich sneller zou kunnen verspreiden. Aan de andere kant kan het S-type, dat evolutionair ouder en minder agressief is, in relatieve frequentie zijn toegenomen als gevolg van een relatief zwakkere selectiedruk. Deze bevindingen ondersteunen een dringende behoefte aan verdere onmiddellijke, uitgebreide studies die genomische gegevens, epidemiologische gegevens en grafiekgegevens van de klinische symptomen van patiënten met coronavirusziekte 2019 (COVID-19) combineren.

Het National Science Review is een peer-reviewed tijdschrift dat gericht is op het rapporteren van geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie in China en over de hele wereld. Het tijdschrift bestrijkt alle gebieden van de natuurwetenschappen, waaronder natuurkunde en wiskunde, scheikunde, biowetenschappen, aardwetenschappen, materiaalwetenschappen en informatiewetenschappen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.